Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Studii de politici educaționale în baza rezultatelor PISA 2015

Studii elaborate în cadrul Proiectului Educațional al Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova și finanțat de Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.

 

Corelarea problemelor din manualul școlar de matematică cu tendințele internaționale în domeniul matematicii în baza evaluării internaționale PISA 2015 dr. conf. Eugeniu Cabac, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți

Analiza influenței mediului școlar și familial asupra atingerii performanțelor școlare de către elevi Inga Chistruga-Sînchevici, doctor în sociologie, Centrul de Cercetări Demografice, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei

De ce avem diferențe de gen în atingerea performanțelor școlare? Aliona Cristei, cercetător, Institutul de Politici Publice

Analiza rezultatelor PISA 2015, obținute de elevii care studiază în școlile cu predare în limba rusă din Republica Moldova Tatiana Velicova, doctor în pedagogie, conf. univ., Universitatea de Stat din Comrat

Анализ результатов PISA 2015, полученных учениками из школ Республики Молдова с русским языком обучения Татьяна Великова, доктор пед. наук, конф. унив., Комратский государственный университет

Cultura lecturii evaluată de PISA în raport cu competențele lectorale formate și dezvoltate prin Limba și literatura română ca disciplină școlară Tatiana Verdeș, dr. în științe filologice, USPEE „C. Stere”