Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Editarea materialelor informaţionale în cadrul Programului Sănătate Publică / Reducerea Riscurilor

29 noiembrie 2011
 
 
În cadrul proiectelor: „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile 2010-2012”, Acord de sub-grant nr. H/SR/002_F2 din 18 ianuarie 2010, încheiat între I.P.”Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii” şi Fundaţia Soros-Moldova, şi „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/R8/2010 din 21 ianuarie 2010, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova, finanţate din sursele granturilor primite din partea Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-S10-G07-H şi MOL-809-G06-H, în anul 2011 este planificată editarea materialelor informaţionale pentru grupurile ţintă ale proiectelor.
 
În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea ofertelor de preţuri pentru procurarea serviciilor de editare a 3 materiale informaţionale.
 
Cerinţele faţă de serviciile solicitate, condiţiile de participare şi formularul de participare pot fi găsite la următoarele linkuri:   
                     
 
 
Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 5 decembrie 2011, ora 14.00.
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07

E-mail: acojocari@soros.md