Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, and Criminal Justice.

Public Health

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

Media Program

Media Department's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Education Support Project

Anunț de achiziție de echipament

 Fundația Soros-Moldova

 
Anunță concurs de achiziție de echipament în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
 
Oferta pentru unitățile de echipament va fi înaintată în conformitate cu instrucțiunea pentru ofertanți.
Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești la cota zero TVA.
 
La selectarea ofertelor se va lua în consideraţie nu doar cel mai mic preţ oferit ci şi calitatea echipamentului propus, termenul de livrare şi garanţie.
 
Modalitatea de expediere a ofertelor
Ofertele vor fi prezentate prin fax la recepţia Fundaţiei Soros – Moldova, fax 270507, email:vandronic@soros.md, fie la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.
 
Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 09 iulie 2018, ora 15.00.
 
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel.: 270031, 270232, 274480, fax 270507, persoana de contact Victor Andronic, e-mail: vandronic@soros.md.