Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Licitație deschisă pentru selectarea unui consultant coordonator de proiect „Asistență tehnică pentru susținerea reformelor”

Fundația Soros-Moldova implementează proiectul „Asistență tehnică pentru susținerea reformelor” în perioada octombrie 2019 – decembrie 2020. În cadrul proiectului va fi acordat suport societății civile și structurilor guvernamentale pentru implementarea reformelor în domenii cheie. Fundația – împreună cu organizațiile partenere – va oferi expertiza locală și internațională necesară pentru îmbunătățirea legislației și elaborarea documentelor strategice în: reforma justiției, alegeri, creșterea competitivității sectorului mass-media, îmbunătățirea serviciilor în domeniul sănătății publice și cel al educației.
 
Ținând cont de aceste obiective, Departamentul Buna Guvernare va realiza un șir de proiecte ce vizează oferirea asistenței pentru implementarea reformelor anti-corupție în sectorul managementului proprietăților publice, independența instituțiilor regulatorii, precum și în recuperarea activelor. În acest context, Departamentul contractează un consultant coordonator de proiect care va fi responsabil de administrarea și implementarea activităților planificate.
 
Descrierea responsabilităților:
 
 • Coordonarea activităților și oferirea consultanței și sprijinului de documentare necesar beneficiarilor pentru desfășurarea evenimentelor organizate în cadrul proiectului;
 • Comunicarea cu persoanele de contact din partea instituțiilor guvernamentale, organizațiile partenere și prestatorii de servicii. 
 • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură ce vor facilita implementarea activităților planificate, inclusiv cele ce țin de raportarea narativă și financiară corespunzătoare;
 • Monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate de beneficiari în cadrul proiectelor de grant implementate ca parte integrantă a Proiectului, începând cu perfectarea contractului de grant și terminând cu primirea și analiza raportului narativ și financiar care reflectă cheltuielile privind realizarea Proiectului;
 • Elaborarea rapoartelor narative periodice privind implementarea proiectelor și traducerea acestora și a altor materiale aferente în limba engleză;
 • Contribuirea la pregătirea plăților prin asigurarea colectării documentelor justificative, în corespundere cu procedurile existente;
 • Participarea la ședințele de planificare, la întrunirile cu participanții/ beneficiarii Fundației, vizitele de evaluare și pregătire a documentelor confirmative necesare;
 • Asigurarea unei comunicări eficiente cu partenerii Fundației;
 • Păstrarea și arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) în condiții corespunzătoare.
 
Cerințe față de candidați:
 
 • Studii superioare și studii post-universitare/masterat în așa domenii ca: științe politice, relații internaționale, drept, management, administrație publică, sociologie sau alte domenii similare. Existența unei diplome de masterat de la o universitate străină va constitui un avantaj;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul managementului proiectelor sau aflarea într-o funcție cu responsabilități similare în cadrului sectorului neguvernamental;
 • Cunoașterea bună a domeniului administrației publice centrale, a evoluțiilor curente din domeniu, precum și a specificului activității Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Externe și a Cancelariei de Stat etc.;
 • Cunoașterea bună și înțelegerea contextului socio-politic din Republica Moldova;
 • Experiență de lucru cu organizațiile neguvernamentale;
 • Experiență de lucru în gestionarea financiară de proiecte, achiziție de bunuri și servicii, evaluarea și monitorizarea proiectelor;
 • Disponibilitatea de a oferi cel puțin 80 ore lunar pentru sarcinile prevăzute de contract.
 • Abilități analitice și administrative de gestionare a unui proiect, inclusiv abilități de elaborare a termenilor de referință, anunțurilor, contractelor, rapoartelor / rezumatelor, monitorizarea implementării activităților și proiectelor;
 • Abilități de documentare și elaborare a rapoartelor în limbile română și engleză; capacități de vorbire și scriere fluentă în aceste limbi; cunoașterea la nivel uzual a limbii ruse;
 • Abilități bune de planificare, auto-organizare, lucru cu supraveghere minimă și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă și independent;
 • Abilități bune de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel).
 
Condițiile contractului:
 
Fundația va semna, cu persoana selectată, un contract prestări servicii, pentru o perioadă de 14 luni (noiembrie 2019 – decembrie 2020). Disponibilitatea candidatului de a se afla în incinta Fundației Soros-Moldova cel puțin 20 ore pe săptămână (80 ore/lună) pentru executarea obligațiilor contractuale va constitui un avantaj.
 
Valoarea maximă a contractului constituie echivalentul în lei a 1,100 USD lunar, suma brută ce include și contribuțiile angajatorului pentru plata onorariilor pentru prestarea serviciilor în Republica Moldova.
 
Dosarul pentru concurs va conține:
 
 • CV-ul ofertantului cu indicarea experienței relevante în domeniu și datele de contact ale cel puțin două persoane de referință;
 • Scrisoarea de intenție, motivând interesul pentru această poziție și demonstrând corespunderea specializării și aptitudinilor participantului cu termenii de referință.
 • Copia buletinului de identitate pentru persoanele fizice sau copia certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice (Disclaimer: prin prezentarea actelor de identitate, ofertantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Fundația Soros-Moldova este înregistrată ca operator de date cu caracter personal, nr.0001383-004, şi va prelucra datele personale în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal).
 
Condițiile de prezentare a dosarului:
 
Oferta tehnică și cea financiară vor fi expediate în plicuri separate sigilate la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32.
 
Pe ofertă/plic se va indica următoarea informație:
·         Denumirea Departamentului: Buna Guvernare
·         Pentru: Elena Vacarciuc, director financiar al Fundației Soros-Moldova
·         De la: Numele și Prenumele ofertantului, adresa și datele de contact.
·         Data și ora prezentării ofertei.
·         Denumirea concursului: Licitație deschisă pentru servicii de consultanță.
 
Ofertele financiare și tehnice, de asemenea, pot fi expediate în format electronic, în mesaje separate, cu mențiunea: ”Licitație deschisă servicii de consultanță”, pe adresa electronică: evacarciuc@soros.md
 
Termen limită de depunere a dosarelor:
 
Luni, 4 noiembrie 2019, ora 11:00. Vor fi contactați doar candidații invitați la interviu care vor corespunde cerințelor de calificare.
 
Informații suplimentare la tel: (0 22) 270031, persoana de contact: Alexandru Musteața, Director Departamentul Buna Guvernare.
 
NB: Fundația nu poate garanta confidențialitatea informației prezentate în oferte prin intermediul poștei electronice.
 
Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarei unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.
 
Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare și sănătate publică.