Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Termen extins: Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova solicită prezentarea ofertelor pentru servicii de editare

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribui la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii.

Programul de Drept al Fundaţiei îşi desfăşoară activităţile în câteva domenii fundamentale, cum ar fi: justiţie, drepturile omului, justiţie penală şi independenţă şi responsabilizarea sistemului judiciar.

Conform planului de activităţi pe parcursul anului 2016, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova a elaborat mai multe studii, care necesită a fi editate.

În acest scop, Programul anunţă colectarea ofertelor de preţuri conform LOT-urilor descrise în Termenii de Referință anexați mai jos.

Notă: Dosarele urmează a fi prezentate pentru fiecare lot separat. Pentru fiecare lot pot fi selectate diferite companii. Aceeaşi companie poate depune într-un singur plic dosarul pentru mai multe Lot-uri.

Cerinţe de calificare:

  • Experienţă de minim 3 ani în domeniu

Dosarele de participare la concurs vor include:

  • Oferta de preţ în conformitate cu anexa 1
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei
  • CV-ul companiei care va conţine următoarea informaţie:
    o Lista fondatorilor companiei
    o Organizaţiile cu care a colaborat compania în ultimii 3 ani
    o CV-ul redactorului care va efectua redactarea lingvistică pentru Lotul nr.1 şi corectura pentru Lotul nr.2 şi Lotul nr.3, cu indicarea lucrărilor la care a participat anterior

Plata va fi efectuată în baza actului de predare-primire a serviciilor prestate, în urma verificării materialului de către Fundaţie.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 22 decembrie, ora 12.00.

Ofertele vor fi prezentate în format tipărit, în plicuri sigilate.

Pe oferta/plic se va include următoarea informaţie:
Pentru: Directoarea financiară – Elena Vacarciuc
De la: Numele Ofertantului, adresa şi datele de contact, inclusiv telefonul mobil
Data prezentării ofertei
Denumirea Programului, Nr. şi denumirea Lotului

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgara 32.