Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a experţilor/organizaţiilor pentru monitorizarea şi evaluarea implementării reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova

Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare al Fundaţiei Soros - Moldova anunţă concurs de selectare a experţilor pentru evaluarea performanţelor implementării reformei administraţiei publice centrale pentru perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010.

Anterior, în cadrul aceluiaşi program, a fost elaborat raportul "Evaluarea performanţelor implementării strategiei reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova" care a cuprins perioada anilor 2006-2009 şi care poate fi accesat pe www.soros.md (Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare).

În baza metodologiei de evaluare şi monitorizare a procesului de reformă a APC elaborate în acest scop, experţii selectaţi vor evalua 4 componente a reformei pentru perioada octombrie 2009 - noiembrie 2010:

1. Reorganizarea administraţiei publice centrale
2. Procesul decizional
3. Managementul resurselor umane
4. Managementul finanţelor publice

Pentru a participa la concurs candidaţii vor întruni următoarele criterii:

  • studii superioare în domeniul administrării publice, drept, ştiinţe politice, economie sau alt domeniu relevant;
  • cunoştinţe privind administraţia publică centrală şi în special privind procesul de reformă;
  • experienţă de lucru în cadrul sau în cooperare cu administraţia publică;
  • capacitate de analiză şi evaluare;
  • experienţa anterioară în evaluare şi monitorizare, în special a reformei APC, va constitui un avantaj.

* Nu sunt eligibile aplicaţiile depuse de către funcţionarii publici.

Cei interesaţi vor depune dosarul complet care va conţine:

1. Un CV succint (în cazul organizaţiilor, se va prezenta CV-ul organizaţiei şi CV-urile persoanelor propuse să participe în acest proiect), cu menţionarea a cel puţin 2 persoane de referinţă şi datele de contact ale acestora.
2. Viziunea proprie asupra procesului de reformă, menţionând domeniul în care candidatul ar dori în mod special să se implice (max. 3 pagini).
3. Mostre din rapoarte anterioare de evaluare (max.4-5 pagini).

Dosarul urmează a fi prezentat pînă la 3 septembrie 2010, la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară 32, sau prin e-mail, la ocrivoliubic@soros.md şi dbordian@soros.md. Pentru eventuale întrebări ne puteţi contacta la 27 00 31, Olga Crivoliubic – director de program (ocrivoliubic@soros.md) sau Denis Bordian, asistent de program (dbordian@soros.md)