Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unui grup de activişti din domeniul drepturilor omului

În cadrul proiectului

"Consolidarea capacităţilor activiştilor din domeniul drepturilor omului în scopul promovării eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în Moldova"

Generalităţi

Programul de Drept al Fundaţiei Soros – Moldova (PD/FSM) în cooperare cu Programul pentru Drepturile Omului şi Buna Guvernare din cadrul Institutului pentru o Societate Deschisă-Budapesta (HRGGP/OSI) implementează proiectul „Consolidarea capacităţilor activiştilor din domeniul drepturilor omului în scopul promovării eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în Moldova”. Proiectul are drept scop consolidarea capacităţilor unui grup de activişti din domeniul drepturilor omului din Moldova capabili să elaboreze rapoarte şi note informative de înaltă calitate privind respectarea drepturilor omului, precum şi să întreprindă acţiuni de advocacy pentru a promova schimbările necesare în acest domeniu.

Proiectul urmăreşte crearea unei reţele durabile de activişti din domeniul drepturilor omului, capabili să documenteze şi să raporteze profesional şi constant încălcările drepturilor fundamentale ale omului care au loc în Moldova către diverse instituţii şi organizaţii la nivel naţional şi internaţional. Prezenţa activiştilor în această reţea va fi condiţionată de şi va rezulta din documentele elaborate în cadrul proiectului - concepte şi propuneri de cercetare, rapoarte de monitorizare comprehensive, note informative şi iniţiative de advocacy întreprinse de către activişti împreună ca grup, în echipe mici specializate sau individual, cu sprijinul FSM.

Activiştii selectaţi vor fi sprijiniţi în activitatea lor profesională curentă şi vor beneficia de un pachet comprehensiv pentru dezvoltarea capacităţii si aptitudinilor de documentare, cercetare şi advocacy. Acest pachet va include evaluări profesionale individuale, module de instruire axate pe subiecte specifice activităţii de cercetare şi advocacy, asistență tehnică, precum şi granturi pentru iniţiative de monitorizare şi advocacy din cadrul proiectului. Asistenţa tehnică va fi asigurata de doi experţi internaţionali (mentori) care vor urmări aplicarea unitară a cunoştinţelor obţinute de către activişti în cadrul proiectului şi elaborarea documentelor de înaltă calitate. Sesiunile comune cu mentorii vor avea loc de două ori pe lună şi vor fi urmate de diferite "sarcini de implementare" – teme pentru acasă pentru activişti.

Selectarea candidaţilor se va face de către o comisie specializată, urmând ca fiecare activist selectat să încheie un contract individual cu FSM şi să beneficieze, în perioada septembrie 2010 - noiembrie 2011, de o bursă lunară în mărime de 200 dolari SUA. Modulele de instruire pe subiecte concrete vor viza trei direcţii majore ale monitorizării respectării drepturilor omului - cercetare şi colectarea datelor; raportarea abuzurilor şi promovarea schimbărilor/advocacy. Ele vor fi axate pe două arii prioritare: a) oportunităţile în domeniul monitorizării drepturilor omului oferite de Dialogul interparlamentar UE-Moldova ("EU-Moldova Human Rights Dialog"); şi b) procesul Revizuirii Periodice Universale în faţa ONU (UPR).

Comitetul de coordonare a proiectului va elabora un calendar de advocacy pentru activiştii selectaţi, în baza intereselor lor de cercetare. Printre oportunităţile-cheie la care activiştii sunt aşteptaţi să contribuie cu cercetări, note informative, memorii şi rapoarte se numără:

  • Revizuirea Periodică Universală a Rep. Moldova în faţa Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (sesiunea a 12-a din 3-14 octombrie 2011) – cea mai integră analiză pentru ţară la nivel internaţional, şi
  • Analiza situaţiei din ţară în cadrul Dialogului Interparlamentar UE-Moldova (EU-Moldova Human Rights Dialog) în contextul consultărilor şi negocierilor care au loc pe marginea noului acord de asociere dintre UE şi Moldova.

Adiţional şi în funcţie de circumstanţe şi context, activiştii selectaţi vor putea fi implicaţi la elaborarea documentelor comune de cercetare şi investigaţie, analiză şi advocacy pentru drepturile omului (similar activităţii Grupului de criză susţinut de FSM în contextul abuzurilor post-electorale din aprilie 2009).

Condiţiile concursului

Persoanele interesate vor trimite dosarele complete (CV-ul, Scrisoarea de intenţie şi Eseul) la adresele de e-mail: vmunteanu@soros.md şi rdanii@soros.md până pe data de 23 august 2010, ora 18.00.

Scrisoarea de intenţie trebuie să fie bazată pe argumente din care s-ar putea deduce motivaţia autentică a candidaţilor de a deveni beneficiari ai proiectului. Candidaţii vor indica în scrisoare numele şi informatia de contact a doi referenţi. Eseul va conţine o analiză a trei probleme şi priorităţi din domeniul drepturilor omului în Moldova şi nu va depăşi 700 cuvinte.

Candidaţii eligibili vor demonstra:

  • cunoştinţe temeinice (teoretice şi practice) în domeniul protecţiei internaţionale a drepturilor omului;
  • capacităţi analitice solide;
  • aptitudini de cercetare şi documentare;
  • experienţă minimă în monitorizarea drepturilor omului;
  • un nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze (oral si scris).

Candidaţii pot fi atât reprezentanţi ai ONG-urilor active de drepturi ale omului din Moldova, cât şi persoane neafiliate unor organizaţii. În cazul candidaţilor care reprezintă anumite organizaţii, se va acorda prioritate celor ce nu deţin funcţii de conducere în respectivele organizaţii şi care prezintă garanţii minime privind angajamentul de a activa în organizaţie timp de cel puţin trei ani după finisarea proiectului. Scrisorile de recomandare şi de garanţie din partea organizaţiilor pe care le reprezintă candidaţii sunt obligatorii spre prezentare după selecţia candidatului.

Atenţie: beneficiari ai proiectului pot fi atât activişti din domeniul drepturilor omului cu experienţă semnificativă, cât şi persoane cu experienţă minimă. Se încurajează participarea activiştilor şi colaboratorilor tineri din ONG-uri interesaţi de şi motivati în respectarea drepturilor omului şi în promovarea acestor drepturi utilizând tehnici de advocacy la nivel naţional şi internaţional.

Pentru informaţii suplimentare: Victor Munteanu, Directorul Programului de Drept al FSM (069 106 057) şi Radu Danii, Coordonator proiecte Justiţia Penală şi Drepturile Omului (068 637 801).