Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunţ de angajare a unui Coordonator pentru Proiectul "Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de para-jurişti comunitari"

Programul de Drept, Fundaţia Soros - Moldova angajează un Coordonator în cadrul Proiectului "ABILITAREA JURIDICĂ A COMUNITĂŢILOR RURALE PRIN INTERMEDIUL UNEI REŢELE DE PARA-JURIŞTI COMUNITARI", proiectul este finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (ASDI/SIDA). Termenii de referinţă pot fi găsiţi mai jos:

Termeni de referinţă

Persoanele interesate vor prezenta dosarele care vor conţine: CV-ul, o scrisoare de intenţie şi copia buletinului de identitate. Dosarele vor fi prezentate până la 7 septembrie 2010 la adresa de e-mail dbologan@soros.md sau la sediul Fundaţiei Soros - Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 32. Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Persoană de contact: Dumitriţa Bologan, Coordonator în cadrul Proiectului, tel. 270031, e-mail: dbologan@soros.md.