Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de angajare a unui Coordonator de Program în cadrul Programului Administraţie Publică şi Buna Guvernare

Anunţ valabil pînă la 15 octombrie 2010

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Studii universitare în administraţie publică, drept, economie, ştiinţe sociale, sau alt domeniu relevant;
 • Capacităţi organizatorice;
 • Abilităţi analitice, inclusiv abilităţi de elaborare a rapoartelor / rezumatelor / analizelor;
 • Abilităţi de lucru în echipă şi independent;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbilor Română şi Engleză;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Capacitatea de a lucra cu termene-limită;
 • Experienţa de lucru în cadrul unei organizaţii donatoare sau / şi experienţa de lucru cu administraţia publică locală şi centrală constituie un avantaj.

Principalele responsabilităţi:

 • Să promoveze în cadrul Programului strategia generală a Fundaţiei şi s-o aplice în funcţionarea programelor ce ţin de domeniul respectiv.
 • Să contribuie la elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor şi iniţiativelor administrate de program, inclusiv legate de componenta financiară.
 • Să contribuie la elaborarea termenilor de referinţă pentru concursurile publice, a materialelor însoţitoare pentru programele din domeniu şi să asigure transmiterea acestora în sursele de informare în masă (panou de informaţii, presă, pagină web etc.).
 • Să ofere consultanţă persoanelor interesate în solicitarea unui grant.
 • Să ţină evidenţa mijloacelor financiare în program şi a obligaţiilor (financiare) faţă de beneficiari în cadrul proiectelor aprobate.
 • Să monitorizeze executarea de către beneficiari a condiţiilor şi termenelor contractelor de grant.

Detalii referitoare la activitatea Programului Administraţie Publică şi Buna Guvernare puteţi obţine pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova, www.soros.md
Persoanele interesate vor prezenta dosarele la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, Chişinău str. Bulgară 32, sau trimite prin e-mail, la adresa Directorului de Program, Olga Crivoliubic ocrivoliubic@soros.md, pînă la 15 octombrie 2010.

Dosarul de aplicare va conţine:

 • CV-ul aplicantului (inclusiv datele de contact a două persoane de referinţă)
 • o scrisoare de motivare (menţionînd aşteptările salariale).

Vor fi invitaţi la interviu doar aplicanţii care vor corespunde cerinţelor de calificare.