Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de angajare a unui Coordonator de Proiect în Programul Sănatate Publică

Fundaţia Soros – Moldova (FSM) anunţă lansarea concursului pentru poziţia de Coordonator de proiect pentru componentul - activităţi pentru persoanele infectate şi/sau afectate de HIV/SIDA(PHS) în cadrul proiectului “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” implementat în cadrul programului Sănătate Publică, sub-program Reducerea Riscurilor, din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda 8). Coordonatorul va fi responsabil de implementarea eficientă a activităţilor preconizate pentru PHS in cadrul proiectului.
Data limită de aplicare este 11 octombrie 2010, ora 14.00.

În calitatea sa de sub-recipient a resurselor financiare din Grantul Fondului Global de Combatere SIDA/TB/Malariei (runda 8) destinate:
1) implementării activităţilor de îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA (PHS) şi membrilor familiilor lor, şi
2) asigurării suportului pentru funcţionarea a patru centre comunitare regionale de susţinere a PHS.

Fundaţia Soros-Moldova are rolul de facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de suport şi îngrijiri pentru persoanele cu HIV/SIDA.
Detalii privind grantul RM, Runda 8: http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=252

Responsabilităţi generale:

Coordonatorul de proiect va fi responsabil de implementarea, în conformitate cu strategia generală a Fundaţiei, a strategiei Programului Sănătate Publică, a componentului - activităţi pentru persoanele infectate şi/sau afectate de HIV/SIDA(PHS) în cadrul proiectului “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” (GFATM, R8)

Responsabilităţi specifice:

  • Participare la elaborarea şi realizarea obiectivelor Programului Sănătate Publică, sub-program Reducerea Riscurilor;
  • Coordonarea implementării activităţilor în cadrul componentului - activităţi pentru persoanele infectate şi/sau afectate de HIV/SIDA(PHS) în cadrul proiectului “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” (GFATM, R8);
  • Monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate în cadrul componentului - activităţi pentru persoanele infectate şi/sau afectate de HIV/SIDA;
  • Menţinerea unor bune relaţii de comunicare organizaţiile şi beneficiarii proiectului;
  • Compilarea documentelor de program, rapoartelor de activitate etc.

Condiţii de participare la concurs:

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse;
  • Studii superioare (studiile medicale sau în sănătatea publică sunt un avantaj)

Experienţă profesională: activitatea în domeniul sănătăţii publice, lucru în domeniul HIV/SIDA, implementarea proiectelor – reprezintă un avantaj.
Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborare a documentelor, autoinstruire, motivare, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.
Aptitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, receptivitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.
Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:
(a) curriculum vitae (CV) actualizat şi
(b) o scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie la adresa electronică foundation@soros.md

sau pe adresa:

Fundaţia Soros – Moldova,
Program Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Strada Bulgară 32, MD 2001,
Chişinău, Republica Moldova
pentru Liliana Gherman

Termen limită 11 octombrie 2010, ora 14.00.

Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate.