Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatele concursului de granturi mici pentru beneficiarele programului de instruire în liderism

Programul Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova a desfăşurat, în perioada 29 iunie – 12 iulie, 2010, un concurs de granturi mici pentru beneficiarele programului de instruire în liderism, parte componentă a proiectului „Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii”, finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Beneficiarele acestui program sînt 24 de femei din localităţile rurale care au fost instruite în cadrul a două module în domeniul dezvoltării capacităţilor de liderism civic şi politic. Scopul programului de granturi mici a fost de a oferi participantelor posibilitatea de a aplica în practică cunoştinţele acumulate prin dezvoltarea şi implementarea de iniţiative comunitare.

Solicitările de finanţare au fost evaluate în baza următoarelor criterii: identificarea corectă a problemei din localitate şi propunerea de soluţii realiste, expunerea clară a tuturor elementelor din cererea de finanţare, claritatea metodelor reflectate în cererea de finanţare, rezultatele, durabilitatea iniţiativei şi un buget estimat realist.

Din cele 19 solicitări depuse în cadrul concursului, Juriul programului Societate Civilă a aprobat 9 proiecte, alte 3 proiecte fiind transmise spre prelucrare. Acestea vor fi reexaminate în cadrul următoarei şedinţe.

Bugetul maxim acordat este de 1000$, cu durata de implementare - 2 luni.

Lista proiectelor aprobate spre finanţare.

 
Titlul proiectului
Directoare de proiect
Localitatea
Buget
1
„Să îmbinăm plăcutul cu utilul”
Buzila Rodica
satul Oxentea, raionul Dubăsari
$1000
2
„Vârsta de aur la maxim o dezvoltăm”
Filipenco Maia
satul Doroţcaia, raionul Dubăsari
$1000
3
„Eficientizarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţii administraţiei publice locale a satului Ştefăneşti, r-nul Ştefan-Vodă”
Qatrawi Ersilia
satul Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă
$1000
4
„Oportunităţi mai bune de asigurare a participării femeilor din satul Opaci în procesul decizional”
Mocanu Rodica
satul Opaci,
raionul Căuşeni
$1000
5
„Femeile – promotor al dezvoltării umane”
Josanu Maria
satul Chetrosu, raionul Drochia
$993
6
„Utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne – oportunităţi de instruire, cunoaştere şi dezvoltare personală”
Mocanu Ecaterina
satul Moleşti, raionul Ialoveni
$1000
7
„Implicarea elevilor din gimnaziu în viaţa comunitară a satului Surchiceni, r-nul Căuşeni prin practicarea voluntariatului”
Burlac Maria
satul Surchiceni, raionul Căuşeni
$1000
8
„Ajută să zâmbească un bătrân”
Iacovlev Liuba
satul Ochiul Alb, raionul Drochia
$1000
9
„Prin creativitate – spre o abordare integratoare de gen”
 
Bîrnă Aliona
or. Ştefan-Vodă
$1000

 Următoarele proiecte au fost transmise spre prelucrare:

 
Titlul proiectului
Directoare de proiect
Localitatea
Buget
1
„Consolidarea atractivităţii sectorului asociativ din oraşul Sângerei prin participarea tinerilor”
Prociuc Ludmila
or. Sângerei
$1000
2
„A conduce – drept egal pentru bărbaţi şi femei”
Ioxa Eugenia
satul Mîndreşti, raionul Teleneşti
$1000
3
„Egalitatea de şanse în toate domeniile – o necesitate vitală”
Man Eugenia
satul Ratuş, raionul Criuleni
$1000