Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatele concursului de granturi în domeniul abilitării femeilor de a se implica în procesul decizional

În perioada 24 iunie – 20 iulie, 2010 Programul Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova a desfăşurat un concurs deschis de granturi, parte componentă a proiectului "Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii", finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Scopul concursului a fost de a susţine iniţiative prin intermediul cărora să fie stimulată participarea şi abilitarea femeilor din localităţile rurale de a se implica în procesul de luare a deciziilor public şi politic.

Evaluarea proiectelor a fost efectuată în baza următoarelor criterii: experienţa aplicantului în gestionare de proiecte, experienţa anterioară în domeniul abordat, conţinutul cererii de finanţare, resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului, bugetul proiectului şi analiza raportului din punct de vedere cost - eficacitate.

Din totalul de 26 de proiecte depuse pentru concurs, Senatul Fundaţiei Soros-Moldova a aprobat 1 proiect, alte 6 proiecte fiind transmise spre prelucrare. Acestea vor fi reexaminate în cadrul următoarei şedinţe. Bugetul maxim acordat este de 12,400 $, cu durata de implementare - 8 luni.

Proiect aprobat

 
Denumire
Organizaţia
Localitatea
Buget
1
„Şanse egale pentru femei”
Asociaţia Obştească "Consult - Nord"
satul Pelinia,
r-nul Drochia
$ 10522

 Lista de proiecte transmise spre prelucrare

 
Denumire
Organizaţia
Localitatea
Buget
1
"Sporirea reprezentării femeilor în poziţiile decizionale ale comunităţilor din raionul Sîngerei prin comunicare eficientă în cadrul unei reţele raionale de resurse pentru femei."
Centrul de Politici Socio-Economice „CONSENS”
or. Sîngerei
$ 12000
2
„Femei active pentru noi perspective”
Asociaţia femeilor "Iniţiativa"
 
or. Străşeni
$9599
3
„Dezvoltarea şi consolidarea rolului femeilor din satele bulgare şi gagauze din Republica Moldova”
Centru de informare şi consultanţă „DIALOG”
or. Ceadîr-Lunga
$12000
4
"Numai prin implicare vom obţine schimbare”
Centrul de Asistenţă Socială “Casa Speranţelor”
or. Soroca
$ 8717
5
"Prin greutăţi spre un viitor mai luminos"
ONG "Eldorado
 
satul Flocoasa,
r-nul Cantemir
$ 6300
6
"Nu ignorăm bărbaţii – promovăm femeile"
 
Asociaţia Femeilor de Afaceri
 
mun. Bălţi
$12228