Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Extinderea termenului de aplicare la programul de training în domeniul abilitării femeilor destinat reprezentanţilor ONG

Programul Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova, în parteneriat cu Institutul Român de Training din Bucureşti, anunţă un concurs de selectare a participanţilor în cadrul programului de training în domeniul abilitării femeilor. Programul de instruire este parte componentă a proiectului "Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii", finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională. Proiectul îşi propune să contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor femeilor din localităţile rurale de a se implica în implimentarea iniţiativelor comunitare şi de a participa în procesul decizional.

Programul de instruire va fi destinat reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale din diferite regiuni ale ţării (cu excepţia oraşului Chişinău), a căror agendă de lucru include promovarea femeilor. Participarea în program va constitui o etapă de consolidare a capacităţilor organizaţionale de a aplica în cadrul competiţiei deschise de granturi, care va fi lansată în cadrul programului Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova în următoarele 2 luni.
Scopul programului de granturi constă în a susţine iniţiative prin intermediul cărora va fi stimulată participarea şi abilitarea femeilor din localităţile rurale de a se implica în procesul de luare a deciziilor publice şi politice la nivel local.

Programul de training este alcătuit din două module de instruire, a cîte 4 zile fiecare. Instruirile se vor desfăşura în perioda: 18 - 21 octombrie, 2010 (modulul I) şi 28 - 31 octombrie, 2010 (modulul II).
Primul modul va include principii teoretice privind egalitatea de gen, precum şi modalităţi de încurajare a femeilor de a se implica activ în viaţa comunităţii, inclusiv în procesul de luare a deciziilor. După desfăşurarea primului modul de instruire, participanţii vor identifica necesităţile femeilor din comunitatea pe care o reprezintă. Al doilea modul va fi orientat mai mult pe aspecte practice ce ţin de dezvoltarea abilităţilor de participare civică, politică şi implicare decizională a femeilor. În acelaşi timp trainerii vor pune accent pe asistarea participanţilor în definitivarea conceptelor privind încurajarea femeilor din comunităţile unde activează, în baza necesităţilor identificate şi pe dezvoltarea abilităţilor de redactare şi management de proiect.

Eligibili de a participa în cadrul acestui concurs sunt reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale (cu excepţia organizaţiilor din Chişinău) care corespund următoarelor criterii:

  • sunt motivaţi de a participa la programul de formare;
  • organizaţia reprezentată realizează sau planifică să realizeze în cursul anului 2010 – 2011 proiecte în domeniul abilitării femeilor;
  • sunt dispuşi de a frecventa toate sesiunile din perioada 18 - 21 octombrie, 28 - 31 octombrie, 2010 (inclusiv în perioada dintre module);
  • se va considera un avantaj experienţa practică şi cunoştinţele teoretice în domeniul egalităţii de gen, a abordării integratoare a egalităţii de gen şi a abilitării femeilor.

Prioritate în procesul de selecţie se va acorda organizaţiilor din localităţile rurale.

Doritorii de a participa la concurs vor prezenta un dosar care va include următoarele documente:

  • formularul de înscriere (poate fi găsit pe pagina http://soros.md/event/2010-09-23, sau solicitat prin adresa de e-mail: vvorosciuc@soros.md);
  • CV-ul aplicantului;
  • CV-ul organizaţiei (nu mai mult de 2 pagini);
  • Scrisoare de recomandare din partea ONG-ului (cu excepţia directorului organizaţiei);

Instruirile se vor desfăşura în oraşul Chişinău, în incinta Institutului Muncii (str. Zimbrului 10). Organizatorii vor acoperi cheltuielile legate de cazare şi alimentare.

Dosarele complete vor fi prezentate în formă electronică la adresele de e-mail diana.catana@irt.ro, vvorosciuc@soros.md, sau prin fax 270507, cu menţiunea Programul Societate Civilă, „Training în domeniul abilitării femeilor” nu mai târziu de 12 octombrie 2010, orele 1700.

Pentru detalii puteţi contacta coordonatoarea proiectului "Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii” – Victoria Voroşciuc (tel: 270031, 270232, 274071, e-mail: vvorosciuc@soros.md.

Notă: Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Formularul de înscriere (DOC, 272KB)