Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Un raport ce reflectă necesităţile judecătorilor de instrucţie din Moldova va fi publicat în curând

Raportul de evaluarea a necesităţilor judecătorilor de instrucţie din Moldova, elaborat în cadrul unui proiect comun al Fundaţiei Soros – Moldova (FSM) şi Fundaţiei Germane de Cooperare Juridică Internaţională (IRZ), a fost discutat şi finalizat pe parcursul săptămânii trecute la Bonn, Germania.

Raportul a fost întocmit de către domnul Albrecht Stange, consultant internaţional IRZ, fost procuror de carieră în Germania. Domnia sa a întreprins o vizită în Moldova în luna iulie a anului curent reuşind să discute constrângerile legate de funcţionarea instituţiei judecătorilor de instrucţie în Moldova atât cu factorii de decizie, cât şi cu profesioniştii de nivel local. Înainte de vizita sa în Moldova, domnul Stange s-a documentat temeinic cu cadrul legal care reglementează segmentul justiţiei penale şi rapoartele elaborate la această temă pe parcurs. De asemenea, domnul Stange a avut posibilitatea să studieze unele dosare din instanţele de judecată relevante problematicii abordate.

La discuţiile care au avut loc la sediul IRZ din Bonn au participat atât reprezentanţii celor două fundaţii, cât şi delegaţi din partea Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei. Pe lângă finalizarea principalelor concluzii şi recomandări ale raportului, participanţii la discuţii au convenit asupra unei strategii de lansare a acestuia şi mesajelor principale care vor fi adresate diferitelor categorii de persoane prezente la lansare. Ideile privind cooperarea de viitor între FSM şi IRZ au fost de asemenea împărtăşite şi discutate.

Raportul urmează să fie publicat în trei limbi (germană, engleză şi romană) până la sfârşitul anului curent şi va fi lansat în februarie 2011.

Pentru informaţii suplimentare la acest subiect îi puteţi contacta pe:
Victor Munteanu, Directorul Programului de Drept al FSM; 27 00 31; vmunteanu@soros.md
Radu Danii, Coordonator de Proiecte în Programul de Drept al FSM; 27 00 31; rdanii@soros.md