Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Post vacant: Coordonator de Program în cadrul Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor

Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru poziţia de Coordonator de Program în cadrul Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor. Coordonatorul de program, sub supervizarea directă a directorului Programului Sănătate Publică, va contribui la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor/activităţilor în domeniul sănătăţii publice, focalizate pe HIV/SIDA şi Tuberculoză.
 
Responsabilităţi generale:
În conformitate cu strategia generală a Fundaţiei, coordonatorul de program va fi responsabil de implementarea strategiei Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor, precum şi de gestionarea eficientă a programelor/proiectelor iniţiate conform acestor strategii.
 
Responsabilităţi specifice:
-       Participare la elaborarea şi realizarea obiectivelor Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor;
-       Participare la elaborarea descrierii generale a programelor/iniţiativelor de program şi compilarea bugetelor corespunzătoare;
-       Monitorizarea situaţiei şi politicilor de sănătate în domeniile identificate a fi prioritare în cadrul  Programului Sănătate Publică, precum şi identificarea oportunităţilor pentru intervenţii şi colaborări;
-       Elaborarea condiţiilor concursurilor publice, a materialelor însoţitoare pentru iniţiativele din domeniu; oferirea consultanţei persoanelor interesate de solicitarea unui grant;
-       Evidenţa mijloacelor financiare în sub-programe şi a obligaţiunilor (financiare) faţă de beneficiari în cadrul proiectelor aprobate;
-       Monitorizarea şi evaluarea proiectelor implementate cu suportul Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor;
-       Menţinerea relaţiilor de comunicare cu experţii şi membrii juriului;
-       Compilarea documentelor de program, rapoartelor anuale de activitate, etc.
 
Condiţii de participare la concurs:
-       Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-       Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse;
-       Studii superioare medicale şi/sau în sănătate publică.
Experienţă profesională: cel puţin 3 ani de activitate în domeniul sănătăţii publice ar fi un avantaj.
Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborarea documentelor, autoinstruire, motivare, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.
Atitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, receptivitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.
Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.
 
Persoanele interesate vor prezenta/expedia:
(a) curriculum vitae (CV) actualizat
(b) o scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie
 
la adresa str.Bulgară 32, Chişinău sau
la adresa electronică foundation@soros.md, nu mai târziu de 14 noiembrie 2011, ora 14.00.
Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate şi anunţate despre data şi locul interviului.