Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unei edituri pentru publicarea unui ghid

Generalităţi:
Fundaţia Soros-Moldova anunţă o competiţie deschisă pentru selectarea unei edituri care să publice un ghid.
Ghidul urmează a fi publicat în limba română cu respectarea parametrilor tehnici de mai jos: 
·         Volum text: 92 pagini A4 (neredactat, Times New Roman 12), aproximativ 277,469 caractere cu spaţii
·         Tiraj: 300/500 exemplare
·         Format: A5 (versiune tipar aproximativ 100 pagini)
·         Interior: 1+1, hârtie offset 80 gr.
·         Coperta: 4+0, carton 250 gr., peliculată
Pe lângă publicarea propriu-zisă, editura va trebui să asigure redactarea ghidului.
Termen limită de executare a comenzii: 31 ianuarie 2012
Manuscrisul ghidului care urmează a fi publicat este disponibil la FSM pentru a fi consultat.
Condiţii de participare:
Pentru a participa la concurs, editurile vor depune la recepţia FSM (mun. Chişinău, str. Bulgară 32), în atenţia lui Radu Danii, ofertele care vor conţine: bugetul în dolari SUA; parametrii tehnici; termenul de executare a comenzii. Ofertele, de asemenea, pot fi trimise la numărul de fax: 270507 sau adresa de email: rdanii@soros.md.  
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 28 decembrie, 2011, ora 10.00
Pentru informaţii suplimentare: Radu Danii, Coordonator de proiecte în cadrul Programului de Drept, tel: 270031; e-mail: rdanii@soros.md