Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundaţia Soros-Moldova sprijină abilitarea şi implicarea cetăţenilor în comunitate în cadrul unui proiect susţinut de Guvernul Suediei

Fundaţia Soros-Moldova anunţă lansarea unui nou proiect susţinut financiar de Guvernul Suediei prin Agenţia Internaţională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare (Asdi). Proiectul „Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare şi participare” urmăreşte dezvoltarea comunităţilor rurale prin abilitarea juridică a populaţiei pentru a-şi proteja drepturile, abilitarea femeilor pentru a se implica activ în procesele decizionale şi dezvoltarea mass-mediei electronice regionale. Proiectul va fi implementat până la sfârşitul anului 2014.

În domeniul abilitării juridice, Fundaţia va susţine mai departe reţeaua parajuriştilor comunitari, lansată în 2010. Proiectul va continua să promoveze modelul parajuristului comunitar drept un exponent al asistenţei juridice primare, alături de serviciile sociale asigurate de stat. Rolul parajuriştilor constă în a ajuta membrii comunităţilor rurale să-şi soluţioneze problemele elementare de natură juridică, să îi direcţioneze către specialişti sau instituţii competente, să medieze conflictele survenite la nivel local, şi să contribuie la educarea populaţiei în domeniul drepturilor omului şi în vederea protejării acestora.

În cadrul aceleiaşi componente, ONG-urile din regiunea transnistreană vor fi informate despre rolul parajuriştilor şi beneficiile pe care aceştia le pot aduce într-o comunitate rurală.

Proiectul pune accent şi pe sporirea vizibilităţii şi percepţiei asupra importanţei rolului femeii în societate şi în procesele de dezvoltare şi guvernare locală. Astfel, timp de 10 luni, femeile tinere din satele şi oraşele ţării, care îşi doresc să schimbe situaţia curentă în comunităţile lor, vor putea participa în cadrul unui program avansat în liderism - Academia Femeilor Lideri. Desfăşurată în două ediţii, Academia va oferi tinerelor diverse oportunităţi de dezvoltare, precum sesiuni de instruire, stagii în cadrul organizaţiilor de interes, asistenţa continuă a unui grup de mentori, dezvoltarea şi implementarea iniţiativelor locale. Mai mult, tinerele se vor putea inspira din experienţa femeilor lideri din toată ţara, participând la Forumului Femeilor din Localităţile Rurale, care va avea loc anual pe durata proiectului.

Pentru a încuraja femeile de a se înscrie în cursa electorală pentru alegerile locale din 2015, Fundaţia Soros-Moldova va desfăşura şi programe de instruire menite să dezvolte capacităţile tinerelor interesate de procesele de guvernare locale.

Dezvoltarea mass-media locale este un alt domeniu de interes. Proiectul va contribui la dezvoltarea instituţiilor de presă din localităţile rurale, pentru ca acestea să devină o sursă de informare importantă şi corectă atât pentru populaţia din aceste comunităţi, cât şi pentru mass-media naţionale şi autorităţile centrale. În cadrul Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali vor fi sprijinite activităţile ce prevăd consolidarea abilităţilor de autogestiune şi valorificare a pieţei de publicitate în interesul comun, precum şi cele privind schimbul reciproc al produselor realizate şi transferul de experienţă. Proiectul va susţine şi eforturile membrilor Asociaţiei de a coopera cu organizaţiile neguvernamentale pentru a implementa jurnalismul cetăţenesc şi a încuraja spiritul participativ al comunităţii. Componenta Mass-media vizează şi regiunea transnistreană. În acest sens, va fi fortificată cooperarea dintre canalele de presă şi jurnaliştii de pe cele două maluri ale r. Nistru. Oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului vor obţine informaţii sigure despre cele două regiuni, contribuind astfel la consolidarea încrederii dintre aceştia.

Valoarea totală a proiectului „Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare şi participare” este de 1,685,995 dolari SUA, fiind implementat până în 2014. Este al treilea proiect implementat de Fundaţia Soros-Moldova cu sprijinul financiar al Agenţiei Internaţionale Suedeze de Cooperare în Dezvoltare.