Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Au fost selectate liceele-participante la proiectul „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”

 

Tinerii din șase licee din Republica Moldova vor participa la implementarea proiectului „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”.

Inițiativa are scopul de a motiva tinerii să se implice în procesul de luare a deciziilor la nivelul instituțiilor de învățământ din care fac parte. Acest lucru se va realiza prin crearea unor Consilii ale elevilor funcționale, capabile să reprezinte interesele tuturor elevilor, sporind astfel calitatea procesului educațional. 

Liceele au fost selectate în cadrul concursului anunțat de către Fundația Soros-Moldova aici.

Cele șase licee câștigătoare sunt:

- Liceul Teoretic „Constantin Stere” or. Soroca
- Liceul Teoretic „Petru Rareș” or. Soroca
- Liceul Teoretic Pelinia, r. Drochia
- Liceul Teoretic „Mihai Sadoveanu” Giurgiulești, r. Cahul
- Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” or. Cahul
- Liceul Teoretic „Ioan Voda” or. Cahul

Aducem mulțumiri tuturor participanților la concurs pentru interesul manifestat față de acest proiect și felicităm echipele de la instituțiile de învățământ câștigătoare.

Proiectul „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional” este implementat de Fundația Soros-Moldova, cu sprijinul financiar al Fondului Youth Exchange și al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Organizațiile-partenere în cadrul acestei inițiative sunt Centrul CONTACT din Cahul și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca.