Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi pentru ONG-urile ce activează în satele din UTA Găgăuzia

 Departamentul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Molodova realizează, în perioada 2017-2019, proiectul “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”. Scopul proiectului este de a fortifica capacităţile actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central. Proiectul este realizat de un consorțiu de organizații din care fac parte Fundația Soros-Moldova, Centrul CONTACT, Asociația Piligrim-Demo și este susținut financiar de către Comisia Europeană prin intermediul programului de sporire a măsurilor de încredere și co-finanțat de către Fundația Soros-Moldova.

Departamentul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Molodova realizează, în perioada 2017-2019, proiectul “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”. Scopul proiectului este de a fortifica capacităţile actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central. Proiectul este realizat de un consorțiu de organizații din care fac parte Fundația Soros-Moldova, Centrul CONTACT, Asociația Piligrim-Demo și este susținut financiar de către Comisia Europeană prin intermediul programului de sporire a măsurilor de încredere și co-finanțat de către Fundația Soros-Moldova.
În scopul susținerii Organizațiilor Societății Civile (OSC) din UTA în efortul lor local de a contribui la o bună guvernare în UTA Găgăuzia, Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de propuneri de proiecte pentru promovarea participării civice, sporirea transparenței și responsabilizării guvernării la nivel central și local.
Proiectele selectate vor conține activități de implicare a comunității locale în monitorizarea activității APL-urilor și promovarea unor inițiative ce au drept scop creșterea transparenței procesului decizional. De asemenea, vor fi susținute inițiativele ce încurajează participarea și implică cetățenii în procesele de luare a deciziilor. Propunerile de proiecte prezentate la concurs urmează să includă activități orientate spre soluționarea unor probleme locale, să demonstreze modalitățile de atingere a impactului așteptat și a durabilității post-finanțare. Este încurajată includerea în propunerile de proiecte a unei componente privind elaborarea de politici și a unor acțiuni de advocacy în baza rezultatelor obținute în procesul de implementare a proiectului.
Durata unui proiect va fi de până la 6 luni.

Bugetul estimativ pentru finanțarea unui proiect, de regulă, nu va depăși 5 000 EUR.
 1. În cadrul acestui concurs de granturi vor fi acceptate propuneri de proiecte ce se încadrează în prioritățile de finanțare ale Departamentului Buna Guvernare.
 2. Organizațiile, proiectele cărora vor fi acceptate pentru finanțare, vor beneficia de o serie de instruiri și consultanță pentru fortificarea capacităților instituționale.
 3. Vor fi finanțate proiectele orientate spre:
  1. Monitorizarea activității autorităților publice locale și ale autonomiei.
  2. Mobilizarea cetățenilor la soluționarea unor probleme de interes deosebit pentru comunitățile locale, care în același timp generează și o cerere sporită de transparență și integritate a oficialilor pentru responsabilizarea acestora.
  3. Încurajarea mecanismelor de participare în activități comunitare, audieri,  dezbateri publice și alte forme de implicare a cetățenilor în soluționarea problemelor comunitare (inclusiv la nivel local), precum și lobby și advocacy pentru promovarea soluțiilor propuse.
  4. Susținerea și fortificarea capacităților  unor grupuri locale de inițiativă, formațiuni ale societății civile ale persoanelor din grupuri marginalizate, socialmente vulnerabile, având drept scop implicarea lor plenară în consultarea și gestionarea treburilor publice.
  5. Crearea de parteneriate între actorii locali în scopul soluționării unor probleme locale.
 
 Activități eligibile:
 1. Campanii de sensibilizare a opiniei publice asupra problemelor locale de interes deosebit, care necesită o soluționare urgentă prin utilizarea tehnicilor de advocacy asupra autorităților publice responsabile de sectorul dat.
 2. Campanii de  lobby și advocacy în fața autorităților publice locale și regionale pentru promovarea drepturilor și  intereselor unor grupuri distincte de cetățeni (persoane în etate, femei, copii și tineri,  persoane cu dezabilități, persoane din grupuri marginalizate și de risc etc.).
 3. Elaborarea de comun cu autoritățile locale a unor  planuri locale de aprofundare a transparenței și facilitare a accesului la informațiile de interes public, precum și activități de realizare a acestor planuri  desfășurate în comun.
 4. Instruiri (seminare, training-uri,  coaching etc.) pentru grupuri distincte de beneficiari în  probleme relevante proiectului “Dezvoltarea societății civile din UTA Găgăuzia”; susținerea aplicării în practică de către aceștia a cunoștințelor și abilităților obținute.
 5. Monitorizarea  procedurilor achizițiilor publice în toate domeniile; activități orientate spre sporirea capacităților grupurilor de cetățeni pentru observarea procesului și semnalizarea neregulilor în domeniul achizițiilor publice.
 6. Monitorizarea utilizării de către autorități a ajutoarelor umanitare, granturilor și creditelor obținute de la donatori interni și externi.
 7. Investigații jurnalistice în domenii relevante proiectului “Dezvoltarea societății civile din UTA Găgăuzia”; cicluri de emisiuni radio și TV pe teme de care este preocupată o bună parte a populației și care au legătură directă cu activitatea APL de toate nivelurile.
 8. Activități (flash-mob-uri, audieri și dezbateri publice, campanii pe biciclete, automobile, expoziții ambulante etc.) menite să atragă atenția opiniei publice la anumite probleme din domeniile relevante proiectului.
 
Criterii de eligibilitate:
 1. La concurs sunt invitate să participe organizațiile non-guvernamentale care activează în satele din UTA Găgăuzia și care își desfășoară activitatea în orice domeniu de interes public.
 2. Sunt încurajate să participe atât organizații cu experiență, cât și organizații noi. În cazul organizațiilor noi se va lua în considerare experiența membrilor echipei.
 3. Proiectele trebuie să aibă obiective și rezultate clar definite (specifice, măsurabile, realiste și realizabile într-un segment de timp bine definit) și un buget bine argumentat.
 4. Procurările de echipament vor fi finanțate doar în cazul unor necesități bine argumentate. Astfel de costuri fiind analizate în mod aparte, aprobarea lor va fi la discreția Juriului Departamentului Buna Guvernare.
 5. Fundația va finanța proiecte în limita bugetului disponibil și își rezervă dreptul să anunțe concursul în mod repetat, în cazul în care propunerile de proiecte recepționate nu vor corespunde cerințelor concursului.
 6. Nu vor fi finanțate activități ce țin de promovarea unor entități politice sau/și religioase.
 
Procedura de participare în cadrul concursului:
 
Pentru a participa la concurs, solicitanții urmează să expedieze în adresa Fundației un dosar care să includă:
 1. Cererea de finanțare 
 2. CV-urile persoanelor-cheie implicate în proiect
 3. Certificat-ul de înregistrare a Asociației.
Termenul limită de prezentare a dosarelor este 31 mai 2018, ora 17:00.
Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi luate în considerație.
Dosarele de participare la concurs vor fi transmise în versiune electronică, în limba română sau rusă, în adresa Directorului de Proiect, Alexandru Musteața - amusteata@soros.md și la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea: „Concurs de Granturi OSC Găgăuzia”.
Pentru informații suplimentare: tel: 022-270031, 022- 270232, 022-274480, fax 022-27050