Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Încă un pas spre încadrarea Procedurilor Standard de Operare în cultura instituțională a poliției

Astăzi, 19 septembrie 2018, Fundația Soros-Moldova în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție a dat startul primei sesiuni de instruire Proceduri Standard de Operare (POS): Respectarea drepturilor persoanei aflate în custodia Poliției la etapa reținerii, escortării și detenției, desfășurată în cadrul implementării proiectului Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal.

La baza instruirii stau Procedurile Standard de Operare care descriu acțiunile cronologice ale angajaților Poliției cu privire la reținerea, escortarea/transportarea și plasarea persoanelor reținute de poliție în Izolatorul de detenție provizorie astfel încât să le fie asigurate drepturile. Amintim că pe parcursul anului 2017, grupul de lucru constituit din experți naționali și internaționali a elaborat cele 3 POS-uri, care ulterior au fost aprobate pentru implementare prin ordinele IGP nr. 193, 194, 195 din 30 martie 2018.
Dl Victor Munteanu, Director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova a menționat că: ”Reținerea este cea mai sensibilă și problematică etapă procesual penală. Este momentul în care un om prezumat nevinovat nu mai este liber să plece. Nu este nimic mai important pentru el, dar și pentru polițist decât să existe o claritate totală asupra celor ce se întâmplă în privința lui și când anume se întâmplă. E nevoie de Proceduri de Operare încadrate în cultura instituțională a poliției, care să răspundă clar la întrebarea când și cum anume se asigură dreptul la informare despre motivele reținerii, dreptul la sănătate, la apel telefonic, la traducere și interpretare, la apărare, la tăcere etc. Acest seminar și noile Proceduri Standard de Operare sunt mai mult despre cum să facem corect, decât ce anume să facem ca sa fim siguri că drepturile celui reținut sunt respectate. Drepturile omului nu înseamnă nimic dacă nu sunt parte din cotidianul activității polițienești.”
În urma instruirii, reprezentanții Poliției vor adopta şi instituționaliza bunele practici de motivare a actelor procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de libertate, în conformitate cu standardele internaționale și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
Potrivit dlui Alexandru Pînzari, Șef al Inspectoratului General al Poliției al MAI, Procedurile Standard de Operare au fost elaborate și adoptate pentru ca cetățenii să se simtă în siguranță atunci când intră în contact cu poliția, iar polițiștii să aibă certitudinea că acționează în totală concordanță cu normele legale și cele deontologice. ”Activitatea noastră nu trebuie să fie ghidată de cutumă sau intepretarea arbitrară ci de Proceduri Standard de Operare clar definite și inserate în cultura profesională. Eu susțin acest proiect al Fundației Soros Moldova, care ne ajută să înțelegem cum anume trebuie să procedăm pentru ca drepturile persoanelor reținute să fie parte din activitatea noastră cotidiană.”, a adăugat Alexandru Pînzari.
Subliniem faptul că, în procesul de implementare a fost elaborat și testat ghidul metodologic pentru formatori, Modul de instruire interactivă pentru ofițerii de poliție privind respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanei la etapa reținerii. Ghidul metodologic urmează a fi transmis IGP-ului întrucât, formarea continuă a persoanelor implicate în aplicarea măsurii procesual-penale de reținere este una din prioritățile proiectului sus menționat. FSM are speranța că acest ghid va fi valorificat și utilizat în calitate de material didactic, în cadrul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL).
Seria de instruiri cu același titlu vor fi desfășurate pe parcursul lunii octombrie în conformitate cu Planul comun de acțiuni MAI-IGP-FSM pentru anul 2018 conținut în Acordul de colaborare semnat între Ministerul Afacerilor Interne al RM, Inspectoratul General al Poliției al MAI și FSM la 03 aprilie 2018.