Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Ofițerii de poliție participă la o nouă instruire privind Procedurile Standard de Operare: Respectarea drepturilor persoanei aflate în custodia Poliției la etapa reținerii, escortării și detenției

 

Astăzi 17 octombrie, Fundația Soros-Moldova dă startul unei noi sesiuni de instruire din seria Proceduri Standard de Operare: Respectarea drepturilor persoanei aflate în custodia Poliției la etapa reținerii, escortării și detenției, în cadrul implementării proiectului Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal. De această dată, la instruire participă ofițeri de poliție care dețin funcții de șefi adjuncți și șefi ai secțiilor de urmărire penală din cadrul Inspectoratelor de poliție din țară.
La baza instruirii stau Procedurile Standard de Operare (POS) pentru angajații poliției cu privire la reținerea, escortarea/transportarea și plasarea persoanelor reținute de poliție în Izolatorul de detenție provizorie. Menționăm că, pe parcursul anului 2017, grupul de lucru constituit din experți naționali și internaționali a elaborat cele 3 POS-uri, care ulterior au fost aprobate pentru implementare prin ordinele Inspectoratului General de Poliție (IGP) nr. 193, 194, 195 din 30 martie 2018.
Potrivit lui Ruslan Ojog, șef adjunct al Direcției Generale Urmărire Penală a IGP deja peste 200 de persoane au fost instruite: ”Această instruire are loc în baza Acordului de colaborare semnat între IGP, Ministerul Afacerilor Interne și Fundația Soros-Moldova. Procedurile Standard de Operare sunt gândite să faciliteze activitatea de zi cu zi a ofițerului de poliție și să construiască poduri între activitatea poliției și drepturile omului”.
Instruirea are drept scop asigurarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia Poliției, precum și adoptarea şi instituționalizarea bunelor practici de motivare a actelor procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de libertate, în conformitate cu standardele internaționale și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
Reținerea este cea mai problematică etapă procesual penală. Atunci când un om care beneficiază de prezumția nevinovăției nu mai este liber să plece, este esențial ca pentru el să existe o claritate totală asupra celor ce se întâmplă în privința lui. Această instruire prin prisma, Procedurilor Standard de Operare oferă soluții pragmatice despre cum anume se asigură dreptul la informare despre motivele reținerii, dreptul la sănătate, la apel telefonic, la traducere și interpretare, la apărare, la tăcere. Drepturile omului nu înseamnă nimic dacă nu sunt încadrate în cotidianul activității polițienești.”, a declarat Victor Munteanu, directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului, Fundația Soros-Moldova
Seria de instruiri cu același titlu au fost inițiate în luna septembrie a acestui an în conformitate cu Planul comun de acțiuni MAI-IGP-FSM pentru anul 2018 conținut în Acordul de colaborare semnat între Ministerul Afacerilor Interne al RM, Inspectoratul General al Poliției al MAI și FSM la 03 aprilie 2018.

 

Subliniem faptul că, în procesul de implementare a fost elaborat și testat ghidul metodologic pentru formatori, Modul de instruire interactivă pentru ofițerii de poliție privind respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanei la etapa reținerii. Ghidul metodologic urmează a fi transmis IGP-ului întrucât, formarea continuă a persoanelor implicate în aplicarea măsurii procesual-penale de reținere este una din prioritățile proiectului sus menționat. FSM are speranța că acest ghid va fi valorificat și utilizat în calitate de material didactic, în cadrul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL).