Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Vocea elevilor trebuie auzită și luată în considerare

Elevii au dreptul să-și exprime liber opinia, să fie ascultați și luați în considerare atunci când se iau decizii la nivelul managementului școlii. Aceasta reprezintă unul din obiectivele principale ale proiectului Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional la nivel de școală, care a demarat în luna februarie 2018 și este implementat în șase licee-pilot din Soroca și Cahul, de către Fundația Soros-Moldova, în colaborare cu Centrul de Resurse pentru Tineri DACIA din Soroca și Centrul CONTACT-Cahul.

După aproape un an de implementare, elevii și profesorii lor s-au întrunit la o masă rotundă pentru a evalua activitatea Consiliilor de Elevi, create în cadrul proiectului și a stabili prioritățile de mai departe.
 
”De multe ori elevii știu foarte bine cum pot fi rezolvate problemele ce țin de viața școlii, a declarat Petru Culeac, Directorul Executiv al Fundației Soros-Moldova, dar din păcate trăim într-o societate în care tinerii nu sunt mereu ascultați. Consiliile de Elevi sunt tocmai acele instrumente prin care vocea copiilor poate fi auzită și mai mult, capătă o putere de influențare a deciziilor ce îi vizează în mod direct sau indirect.”
 
Din păcate în unele școli astfel de consilii nu funcționează foarte bine sau chiar nu există, de aceea e nevoie de o claritate privind rolul și funcționalitatea acestora. Potrivit lui Iosif Moldovanu, Director Executiv al Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului procesele în cadrul cărora se solicită opiniile sau participarea unui sau mai multor elevi trebuie să fie: transparente și informative; benevole; bazate pe principiul respectului; relevante; prietenoase copilului; incluzive; susținute prin instruire; responsabile.
 
Elevii de la Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din Cahul susțin că în cadrul acestui proiect au făcut cunoștință cu principiile de organizare a Consiliilor de Elevi în concordanță cu legislația Republicii Moldova, iar ca rezultat au fost îmbunătățite mecanismele de funcționare a Consiliului.
 
De cealaltă parte, elevii de la Liceul Teoretic ”Petru Rareș” din Soroca au identificat următoarele probleme: lipsa susținerii, lipsa de resurse financiare, lipsa motivației în rândurile elevilor, favoritism, precum și neimplicare. Drept soluții, aceștia au propus motivarea elevilor prin diverse premii, realizarea chestionarelor anonime, realizarea sesiunilor de instruire și activități de voluntariat, încurajarea exercițiilor de muncă în echipă.
 
Adrian Barbăroș, vicepreședintele Consiliului Național de Elevi din România, a menționat că problemele cu care se confruntă Consiliile din Moldova precum și cele din România sunt similare și se întâlnesc în multe alte țări din lume.
 
”Cred că împreună, noi elevii, putem face o schimbare. Dacă reușim împreună să găsim niște mecanisme concrete la nivel de școală pentru a stabili niște legături, o comunicare cât mult mai bună cu decidenții, calitatea educației va spori indubitabil. De exemplu, în România, grație Consiliilor Elevilor, am reușit să schimbăm lucrurile precum nerespectarea drepturilor elevilor majori de a părăsi perimetrul școlii; folosirea absenței ca mijloc de coerciție; stipularea în regulamentele școlare a obligativității purtării uniformei; colectarea anumitor fonduri monetare la nivel de clasă sau școală.”