Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Organizațiile societății civile și autoritățile publice locale creează parteneriate pentru a dezvolta servicii sociale durabile în comunitățile din care fac parte

Cele 30 de organizații neguvernamentale câștigătoare de granturi din cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” au dat start dialogului de consolidare a relațiilor de parteneriat cu reprezentanții instituțiilor publice. Aceasta pentru a asigura durabilitatea serviciilor sociale care vor fi create și dezvoltate pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiii din grupuri vulnerabile.

Astfel, pe parcursul lunii ianuarie au fost organizate mai multe vizite de lucru pentru a stabili acțiunile comune de asigurare a sustenabilității serviciilor ce urmează a fi create și anume: case comunitare, locuințe protejate, echipe mobile, servicii de igienă și îngrijire, servicii de intervenție timpurie, servicii de zi pentru copiii din grupuri vulnerabile, asistență educațională, suport și meditații după ore, asistență și suport psiho-social, activități de socializare, dezvoltarea abilităților pentru auto deservire și trai independent, orientare vocațională și încadrarea asistată în câmpul muncii etc. Ca urmare a ședințelor de lucru desfășurate, vor fi dezvoltate 7 servicii de Locuință Protejată în raionul Bălți și Fălești și 6 servicii de Casă Comunitară în raionul Orhei.  
 
Programul de granturi este desfășurat în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone MoldovaAlianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD). Proiectul se implementează în perioada: februarie 2018 – ianuarie 2021, cu un buget total de 2 117 578 Euro.