Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unui/ei consultant/e sau a unei companii de comunicare pentru Fundația Soros-Moldova

* Acest concurs a fost anulat. Pentru detalii accesați procesul verbal nr. 1 al ședinței Comisiei de Achiziții.
 
Fundația Soros-Moldova (FSM) anunță un concurs pentru selectarea unui consultant care să elaboreze Strategia de Comunicare a Fundației, inclusiv elementele de bază ale identității organizaționale ce țin de conținut.
 
 
Sarcina tehnică:

Efectuarea unei analize a situației existente (base-line study) și anume:

 • Analiza percepțiilor imaginii Fundației Soros-Moldova de către publicul larg;
 • Identificarea și evaluarea nevoilor instituționale de comunicare;
 • Realizarea interviurilor individuale și/sau a discuțiilor de tipul focus-grup cu membrii echipei Fundației;
 • Identificarea și utilizarea oportunităților de relații publice pentru îmbunătățirea imaginii și promovarea realizărilor Fundației;
 • Evaluarea nevoilor de instruire a personalului FSM în domeniul de comunicare și utilizare corectă a combinației instrumentelor și canalelor de comunicare și a tehnologiilor informaționale pentru a corespunde nevoilor și intereselor Fundației;
 • Elaborarea, poziționarea și promovarea mesajelor pentru diferite categorii de public, congruente cu misiunea și valorile FSM, prin intermediul celor mai eficiente canale de comunicare;
 • Elaborarea Strategiei de comunicare a Fundației și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a imaginii organizaționale, a instrumentelor de comunicare, etc.
 • Elaborarea planului de acțiuni de comunicare.
 
 
Criterii de eligibilitate: 
 
 • Experiență de minimum 7 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice și o cunoaștere bună a societății, culturii și realităților social politice din Moldova;
 • Experiență relevantă de elaborare de documente strategice de comunicare și relații cu publicul;
 • O bună cunoaștere a societății civile din Moldova va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea avansată a limbii române și rusă;
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Studii superioare în Jurnalism, Comunicare, Relații cu Publicul sau alte domenii relevante;
 • Experiența de muncă și/sau studiile efectuate peste hotarele țării vor constitui un avantaj.
 
Dosarul de aplicare:
 
Trebuie completat în limba română și va conține următoarele:
-          Scrisoare de intenție (cu precizarea experienței relevante);
-          Oferta tehnică (va include metodologia ce urmează a fi utilizată și perioada necesară pentru implementare);
-          Oferta financiară pentru fiecare tip de servicii prestate;
-          Curriculum Vitae (inclusiv datele de contact ale persoanelor de referință beneficiari ai serviciilor prestate).
 
Data limită:
 
Dosarul complet urmează a fi expediat la adresa de e-mail: foundation@soros.mdcu indicarea "Concurs - consultant comunicare" până pe data de 29 aprilie 2019, ora 17.00.
Persoana de contact: Anastasia Radu, manager de comunicare al Fundației Soros-Moldova, e-mail: aradu@soros.md
 
Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societății deschise în Moldova. Fundația susține inițiative în următoarele domenii, dar fără a se limita la: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare și sănătate publică.