Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Respectarea drepturilor omului va fi asigurată în activitatea cotidiană a Poliției în Republica Moldova

La 21 mai 2019 a luat start proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova (FSM) în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Obiectivul acestui proiect este de a dezvolta și promova activitatea Poliției bazată pe drepturile omului, precum și reducerea încălcărilor drepturilor persoanelor reținute.
 
În discursul său, Alexandru Pînzari, șeful Inspectoratului General al Poliției a salutat lansarea proiectului și a adus mulțumiri Fundației Soros-Moldova și Delegației Uniunii Europene, accentuând faptul că această inițiativă va contribui la respectarea drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia Poliției.
 
”Este important ca respectarea acestor drepturi să devină parte din activitatea cotidiană a Poliției”, a adăugat dl Pânzari.
 
Proiectul urmărește stabilirea unui echilibru între standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și necesitatea asigurării ordinii și securității publice. În acest context, vor fi dezvoltate legături durabile între activitatea polițienească și comunitățile rurale, vor fi susținute inițiative de Poliție Comunitară, ce ușor pot fi aplicate ulterior la nivelul întregii țări.
 
Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, a menționat că: „Asistența Uniunii Europene se concentrează asupra cetățenilor Republicii Moldova. Prin acest proiect, vom sprijini introducerea unor standarde mai înalte de respectare a drepturilor omului în activitatea Poliției. Susținem Poliția să devină o instituție orientată spre nevoile oamenilor”.
 
Printre rezultatele proiectului se numără două proceduri Standard de Operare (PSO): privind asistența medicală și asigurarea dreptului la interpret/traducător pentru persoanele reținute, transportate, escortate și deținute în izolatoarele de detenție provizorie, metodologia de instruire în domeniul drepturilor omului pentru angajații Poliției precum și desfășurarea unui șir de instruiri, un Ghid succint de drepturile omului pentru Poliție, Sondajul de opinie privind victimizarea și încrederea publică acordată Poliției. Aceste produse vor fi realizate printr-o strânsă cooperare dintre societatea civilă, Poliție și diverse instituții publice, în scopul îmbunătățirii situației persoanelor aflate în custodia Poliției.
 
„Acest proiect nu răspunde la întrebarea ce drepturi au persoanele reținute și aflate în custodia Poliției, ci la întrebarea cum facem ca aceste drepturi să fie protejate. În următorii doi ani și jumătate de proiect vom munci pentru a identifica răspunsul la această întrebare” a declarat   Victor Munteanu, directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.
 
Amintim că Fundația Soros-Moldova de mai bine de 15 ani își concentrează eforturile spre sporirea protecției drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliției. FSM oferă asistență continuă Poliției în domeniul respectării drepturilor omului, monitorizează și susține activitatea acesteia.
 
Pentru informații suplimentare despre proiect: Victor Munteanu, Director Departamentul Justiție și Drepturile Omului, Soros Moldova, vmunteanu@soros.md