Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Ședința comună a Grupurilor de lucru pentru consultarea conceptului Ghidului succint de drepturile omului pentru poliție

 

Pe data de 9 octombrie 2019, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova a organizat ședința de consultare a conceptului Ghidului succint de drepturile omului pentru poliție.

 

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei, Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, precum și avocați și reprezentanți ai mediului academic. Participanții la ședință fac parte din Grupurile de Lucru pentru implementarea proiectului Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova.

 

Amintim că în cadrul proiectului menționat au fost create câteva Grupuri de Lucru inter-instituționale pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare privind asistența medicală și asigurarea cu traducere și interpretare pentru persoanele reținute, elaborarea Evaluării de necesități privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor persoanei reținute, precum și a Ghidului de monitorizare a Izolatoarelor de detenție din subordinea IGP.

 

Domnul Victor Munteanu, Directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova a prezentat grupurile de lucru formate şi a oferit detalii despre desfăşurarea proiectului, etapa la care se află acesta şi activităţile planificate.

 

Avocatul Vadim Vieru, unul dintre autorii Ghidului a prezentat conceptul preliminar al ghidului. Conținutul practic al Ghidului succint de drepturile omului pentru poliție va ajuta polițiștii în întreprinderea acțiunilor începând cu luarea deciziei de reținere și până la eliberarea persoanei. Ghidul va cuprinde cadrul normativ departamental, național internațional în vigoare, precum și jurisprudența CtEDO. În urma discuțiilor, autorul a subliniat faptul că, Ghidul de asemenea va oferi răspuns referitor la reținerea de facto și reținerea de drept și se va referi la procedura de identificare a persoanei reținute.

 

Seria de şedințe a Grupurilor de lucru vor fi desfăşurate pe parcursul lunii octombrie şi noiembrie în conformitate cu Planul de acţiuni al proiectului.

 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”. Pentru informații suplimentare despre proiect: Victor Munteanu, Director Departamentul Justiție și Drepturile Omului, Fundația Soros-Moldova, vmunteanu@soros.md.

 

Proiectul „Promovarea activității polițienești bazată pe drepturile omului în Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanațat și implementat de Fundația Soros-Moldova.