Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Îngrijirile paliative urmează a fi o prioritate în Republica Moldova din perspectiva sănătății publice

Astăzi, 11 octombrie 2019, Oficiul Avocatului Poporului a prezentat rezultatele evaluării preliminare a implementării în Republica Moldova a prevederilor Rezoluției Adunării generale a OMS „Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții” semnată în anul 2014.

Cu toate că au fost înregistrate unele progrese în implementarea angajamentelor asumate de RM, multe rămân de făcut. Evaluarea a constatat lipsa unei strategii naționale de dezvoltare a îngrijirilor paliative și deficiențe în implementarea unor politici naționale care să integreze serviciile de îngrijiri paliative în structura și finanțarea asistenței medicale.  A fost menționată insuficiența specialiștilor pentru oferirea serviciilor de îngrijiri paliative, finanțarea inadecvată a acestora. O altă constatare a evaluării – lipsa instruirii specializate pentru specialiștii nemedicali implicați în oferirea îngrijirilor paliative (psihologi, asistenți sociali, clerici) și necesitatea instruirii suplimentare a specialiștilor din sectorul medical. O altă provocare expusă o constituie accesul limitat al pacienților paliativi la medicamentele supuse controlului – morfina și alte medicamente antialgice.    

Dezvoltarea îngrijirii paliative urmează să fie prioritară în contextul în care  disponibilitatea și accesul echitabil la îngrijiri paliative la toate nivelurile de asistență medicală rămâne încă extrem de limitat în Republica Moldova este concluzia principală a evaluării.

 

Evaluarea a fost realizată cu suportul Departamentului Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova și va fi publicat integral în curând.