Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Persoanele reținute au dreptul la asistență medicală

Persoanelor reținute și aflate în custodia statului li se va asigura dreptul la asistență medicală prin Proceduri Standard de Operare elaborate în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova, Departamentul Justiție și Drepturile Omului.

Este o premieră pentru Republica Moldova când sistemul de sănătate publică cooperează cu Poliția pentru a crea un instrument de asigurare a dreptului la asistență medicală a persoanelor reținute. Procedurile Standard de Operare (PSO) prevăd condițiile și descriu pas cu pas modul de asigurare a asistenței medicale la momentul reținerii. PSO fac, de asemenea referire la etapa transportării și plasării în izolator a persoanei reținute.

Pe data de 23 octombrie, a avut loc prima sesiune de consultări ale acestor documente, eveniment la care au participat reprezentanți ai societății civile, avocați, reprezentanți ai Procuraturii Generale, ai Inspectoratului General al Poliției (IGP) și ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), precum și șefii Izolatoarelor de Detenție Provizorie din țară. Aceștia din urmă au subliniat necesitatea elaborării unor astfel de proceduri, ce le vor îmbunătăți activitatea de zi cu zi.

Menționăm că proiectul PSO a fost expediat spre avizare către instituțiile menționate care urmează să se expună pe seama acestora.

Rodica Gramma, reprezentanta Republicii Moldova la Biroul Comitetului de Bioetică a Consiliului Europei, precum și una din autorii PSO, a accentuat necesitatea corelării acestor proceduri la standardele internaționale de asigurare a dreptului la sănătate. Potrivit dnei Gramma, e nevoie, de asemenea, de o cooperare dintre autoritățile  din sistemul sănătății publice și Poliție în vederea unificării cadrului normativ național ce se referă la drepturile persoanei reținute.

Pentru informații suplimentare contactați: Victor Munteanu, director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului, Fundația Soros-Moldova: vmunteanu@soros.md