Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova anunță concurs de granturi de cercetare pentru elaborarea studiilor de politici publice

Fundația Soros-Moldova anunță un concurs de granturi individuale de cercetare pentru elaborarea unor studii de politici publice. Acest concurs este lansat în cadrul proiectului „Public Policy Fellowship” implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova, în parteneriat cu fundațiile naționale din Armenia, Kazahstan,  Kârgâzstan și Central European University (CEU Global Policy Academy) în cadrul inițiativei regionale „Action research, effective writing, visualization and advocacy’.

Programul de burse își propune să creeze un spațiu pentru cercetare, analiză și cooperare în vederea dezvoltării politicilor publice eficiente, proprii contextului și problemelor actuale din Republica Moldova, prin intermediul tinerilor cercetători, care doresc să-și îmbunătățească capacitățile de analiză și cercetare. Bursierii vor elabora documente de politici cu recomandări clare și fezabile, precum și le vor promova în mediul autorităților publice și a unor grupuri cu putere de influență și decizie. În dependență de problema cercetată, vor fi alese instituții relevante domeniului de cercetare pentru desfășurarea campaniilor de advocacy - ministere, agenții, deputați, consilieri locali, organizații ale societății civile și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, consilieri în domeniul politicilor publice, experți, jurnaliști și instituții de cercetare.

Scopul inițiativei este să crească capacitatea de expertiză în domenii-cheie, care necesită reformare și să susțină consolidarea capacităților comunității de cercetători pentru sporirea calității cercetărilor și a documentelor de politici bazate pe date.

Domenii de cercetare

Participanții la concurs vor identifica și conceptualiza probleme specifice cadrului schimbărilor ce au loc în Republica Moldova și vor transpune ideile într-un document de politici publice, pe care îl vor promova prin intermediul unor campanii de advocacy. Se va acorda prioritate propunerilor de cercetare, care prezintă argumente clare vizavi de problema cercetată și au tangență cu următoarele domenii:

·      Guvernare locală: parteneriatele publice-private; reforma teritorial administrativă; dezvoltarea guvernării locale în bază de venituri;

·     Ocuparea forței de muncă: politici de integrare a persoanelor adulte și cu dezabilități în câmpul muncii, politici fiscale eficiente pentru menținerea resurselor umane în țară, combaterea efectelor economice ale migrației etc.

·      Securitate: securitate națională și regională, securitatea cibernetică; securitatea informațională; etc.

·       E-gov și digitalizare: e-guvernare; efectele digitalizării; etc.

·       Protecția mediului: schimbări climatice și efectele acesteia, inclusiv asupra economiei, politicilor sociale, justiție, etc.

Alte domenii de interes sunt: Politici energetice; Urbanism; Managementul proprietății publice.

Condiții de eligibilitate:

Sunt încurajați să participe tinerii cercetători, cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 35 de ani, care au tangențe cu domeniile de cercetare (funcționari publici, reprezentanți ai societății civile, oameni de știință etc.) sau au studii superioare (preferabil masterat) în Politici Publice, Relații Internaționale, Drept, Economie, Istorie, Administrare Publică, Jurnalism etc. Pentru eligibilitate, candidații vor demonstra abilități de cercetare și cunoștințe avansate de limbă engleză.

Buget:

Cercetătorii selectați vor primi o bursă unică de 1500 USD, oferită în tranșe într-o perioadă de 9 luni (martie-noiembrie 2020), perioadă în care vor elabora un studiu de politici, vor participa la instruirile organizate în cadrul proiectului și vor prezenta public rezultatele cercetării.

Procedura de participare la concurs

Pentru a participa la concurs, cei interesați sunt invitați să prezinte dosarul de participare:

  • CV-ul (max. 2 pagini);
  • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină);
  • Lista publicațiilor, care să includă și linkuri active (max. 1 pagină);
  • Formularul de aplicare (Anexa 2). Candidatul va acorda o atenție deosebită procesului de completare a formularului. Acesta este o schiță a conceptului cercetării, astfel încât să demonstreze abilitățile de cercetare, scriere și cunoașterea metodologiilor științifice. În cazul în care candidatul este acceptat, acesta va continua lucrul, având la bază același conceptul inițial.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 27 ianuarie 2020. Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.

Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic în adresa Coordonatoarei de Program, Ana Ursu, aursu@soros.md și la adresa foundation@soros.md cu mențiunea „Concurs - Public Policy Fellowship”.

Anexa 1

CONCURS

de granturi de cercetare pentru elaborarea studiilor de politici publice 2020

Policy Fellowship Initiative  

Detalii despre etapele proiectului

În cadrul Programului de burse, la fiecare etapă de scriere a documentului de politici, candidații selectați vor beneficia de instruiri pentru consolidarea capacităților de cercetare și analiză:

·   Training local în domeniul analizei și scrierii  politicilor publice și advocacy (2 zile. Februarie-martie 2020) - bursierii vor acumula cunoștințe  despre structura și componentele documentului de politici publice, planificarea, scrierea unui document de politici publice și realizarea activităților de advocacy pentru promovarea recomandărilor;

·    Atelier online cu profesorii de la Hertie School of Governance (aprilie 2020) – o introducere în schițarea documentului de politici publice, elementelor structurale și tipul întrebării de cercetare, schițarea problemei;

·   Training oferit de Hertie School of Governance în Berlin (6 zile, aprilie 2020) – bursierii vor beneficia de o instruire aprofundată privind lucrul cu analiza și colectare datelor calitative și cantitative, analiza datelor statistice, studiul practicilor și metodelor internaționale în elaborarea  cercetărilor;

·     Sesiune online cu profesorii de la Hertie School of Governance (follow up meeting) – ca urmare a trainingului din Berlin bursierii vor beneficia de consultanță și ghidare la cercetare.

·     Training  în Chișinău (Summer clinics) cu profesorii de la Hertie School of Governance – instruire pe metodele și tipul scrierii documentelor publice;

Bursierii  selectați vor elabora câte un raport  de aproximativ 10000 cuvinte privind situația din domeniile de referință, în baza căruia, ulterior, vor elabora un document cu propuneri de politici publice (aproximativ 3000 cuvinte) și vor întreprinde măsuri de advocacy pentru promovarea propunerilor. Pe parcursul  desfășurării proiectului, cercetătorii vor beneficia de ghidarea unui mentor, care le fa oferi expertiză în domeniul de cercetare selectat dar și de un  expert în scrierea și analiza politicilor publice;

În conformitate cu termenii stabiliți de Fundația Soros-Moldova, bursierii vor expedia periodic rapoarte de progres privind scrierea documentului de politici publice și vor colabora cu persoanele și instituțiile implicate în cadrul proiectului Policy Fellowship Initiative.