Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros Moldova investește 500.000 de dolari în dezvoltarea întreprinderilor cu capital de stat

Fundația Soros Moldova, Agenția Proprietății Publice și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” au semnat un Memorandum de colaborare pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor cu capital de stat din Republica Moldova. Colaborarea prevede inclusiv suport tehnic pentru îmbunătățirea legislației în domeniul întreprinderilor cu capital de stat, asistență în digitalizarea activității Agenției Proprietății Publice, creșterea transparenței întreprinderilor cu capital de stat și creșterea profesionalismului Consiliilor de administrație.

„Prin această investiție, de peste o jumătate de milion de dolari, Fundația Soros Moldova își reconfirmă angajamentul de susținere a dezvoltării Republicii Moldova. Noi ne propunem să contribuim la îmbunătățirea cadrului legal, la sporirea transparenței și eficienței APP, ceea ce va duce o mai bună gestionare a patrimoniului țării noastre. O guvernare transparentă și eficientă este indispensabilă unei societăți deschise”, a declarat Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova.

„Diminuarea corupției, creșterea eficienței și productivității întreprinderilor de stat și societăților cu cota majoritară de stat este posibilă atunci când facem schimbări strategice în sistemul de gestionare a patrimoniul public. Trebuie să implementăm procese noi, care treptat vor crea o cultură corporativă, care va promova transparența și eficientizarea activității economice a acestor întreprinderi. Ne bucurăm că avem niște parteneri fideli - Expert-Grup și Fundația Soros Moldova, pentru a face aceste schimbări complexe, dar necesare pentru acest domeniu important al economiei”, a menționat Eugeniu Cozonac, director general al Agenției Proprietății Publice.

„Modul cum statul gestionează întreprinderile de stat reflectă viziunea generală a acestuia față de politicile economice. Este un semnal foarte important faptul că Guvernul, în persoana Agenției Proprietății Publice, este angajat în îmbunătățirea guvernanței corporative în sectorul întreprinderilor de stat, care este condiția fundamentală pentru asigurarea performanței acestui sector, dar și al economiei naționale în întregime. Astfel, ne propunem să lucrăm „cot la cot” cu APP pentru a digitaliza informația despre întreprinderi și proprietăți publice, să îmbunătățim cadrul legal și instituțional aferent, să profesionalizăm consiliile de administrare a întreprinderilor de stat și să formulăm o politică coerentă de stat în domeniul proprietății publice”, a spus Adrian Lupușor, director executiv al Expert-Grup.

Acțiunile în cadrul memorandumului semnat pe 18 aprilie 2022 vor fi realizate pe parcursul a aproximativ doi ani. Deja au început lucrările pentru digitalizarea raporturilor dintre Agenția Proprietății Publice și întreprinderile cu capital de stat, au loc instruiri ai angajaților Căii Ferate din Moldova, Metalferos, Termoelectrica, Poșta Moldovei și Combinatului de Vinuri „Cricova”.