Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Idei bune pentru o viață prosperă

Zece televiziuni regionale din țară, inclusiv din UTA Gagauz-Yeri şi din Transnistria, și-au propus să aducă în spațiul public cât mai multe idei în cadrul unor emisiuni televizate care iau în dezbatere tematici cuprinse în Acordul de asociere cu UE. Televiziunile consideră că Acordul de asociere va aduce beneficii scontate doar dacă la implementarea prevederilor lui vor contribui toți cetățenii. Iar o presă social responsabilă, prin mijloacele de care dispune, poate genera și încuraja activismul cetățenesc și spiritul participativ.

După realizarea primelor emisiuni care au reflectat aspecte vizând cooperarea economică, susținerea financiară, acțiuni anti-fraudă și control, difuzate săptămânal cu genericul comun ”Alternative”, echipele de creație s-au întrunit timp de trei zile, pentru a conveni asupra activităților viitoare.

Participanții la întrunire, asistați de expertul în jurnalism Jack Kroes, au dedicat jumătate din timp analizei competente și detaliate a emisiunilor realizate, fapt ce oferă mari șanse de creștere profesională, atât de necesară pentru a face față noilor provocări în procesul de creație. Analiza a scos în evidență factorii de succes ai unei emisiuni: prezentarea experienței relevante locale, implicarea cetățenilor de rând și calitatea experților.

În partea a doua a întrunirii, jurnaliștii împreună cu Wicher Slagter, șeful Secției Politice și Economice a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, au identificat modalități de a elucida aprofundat și accesibil aspecte din Acordul de asociere ce fac referire la dialogul politic, la libertate, securitate și justiție. Anume aceste aspecte vor fi dezbătute în emisiunile televizate din următoarele câteva luni.

Întrunirea este parte a proiectului ”Consolidarea capacităților mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetățenilor la informație obiectivă despre valorile democrației şi Acordul de asociere cu UE”, implementat de Programul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL) a Departamentului de Stat al Statelor Unite.