Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Adoptarea standardelor europene este o precondiție-cheie pentru valorificarea beneficiilor Acordului de Asociere cu UE

Studiul „Adoptarea standardelor europene și situația din sectorul agro-alimentar: provocări și oportunități”, elaborat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu susținerea Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, își propune să analizeze oportunitățile implementării standardelor europene în Republica Moldova.

Standardele europene sunt cerințele tehnice, adoptate de organismele europene de standardizare, care vizează protecția vieții și sănătății umane și a mediului înconjurător, fiind de asemenea folosite pentru a înlătura barierele tehnice în comerțul internațional, totodată, unificând și armonizând regulile aplicate de către agenții economici.

„Studiul este o încercare de a scoate în evidență esența și importanța standardelor europene. Sunt analizate aspecte neatinse până acum, cum ar fi numărul și tipul standardelor care sunt aplicate pentru a obține produsele moldovenești ce primează în comerțul extern. Totodată, studiul explică ce fel de angajamente și-a asumat Republica Moldova în domeniul standardizării în cadrul Acordului de Asociere cu UE. Nu în ultimul rând, este pus în dezbatere status-quo-ul GOST-urilor, având în vedere imperativul preluării standardelor europene și a anulării standardelor naționale conflictuale”, a declarat Dionis Cenușă – expert asociat în cadrul EXPERT-GRUP și autorul studiului.

Până în prezent, în Republica Moldova au fost adoptate circa 27.000 standarde naționale, din care marea majoritate (18.000 de standarde) sunt standardele interstatale (GOST), care în trecut reprezentau principala categorie de standarde aplicate în URSS. Altă categorie importantă de standarde naționale este alcătuită din standardele europene, care numără circa 7000 de standarde, adoptate de organismele europene de profil. Alte 2300 constituie standardele adoptate de către ISO – Organizația Internațională de Standardizare, iar un număr și mai mic reprezintă standardele originale moldovenești.

Angajamentele în domeniul standardizării asumate în cadrul Acordului de Asociere cu UE cuprind următoarele aspecte: (1) „transpunerea în mod progresiv a standardelor europene”; (2) „anularea standardelor conflictuale (care vizează în mod nemijlocit și GOST-urile) și, (3) „pregătirea pentru a deveni membru cu drepturi depline în organismele europene de standardizare”. Preluarea standardelor europene creează o serie de oportunități precum: facilitarea accesului pe piața unică a UE și încurajarea diversificării piețelor, unde pot fi comercializate produsele moldovenești. În același timp, prin implementarea acestor standarde, consumatorii locali se vor bucura de produse mai sigure și mai calitative, dar și de produse moldovenești conforme cu rigorile legislației europene.

Autorii studiului recomandă autorităților să creeze platforme pentru parteneriate public-private cu scopul sprijinirii financiare și tehnice a întreprinderilor în procesul de preluare a standardelor europene, dar și facilitarea unui acces sporit la standardele europene pentru companiile interesate în aplicarea acestora. Adoptarea standardelor este graduală, iar la implementarea acestora este preconizată asistență tehnică și financiară din partea UE, dar și a altor parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova.