Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Centrul de instruiri Keystone Moldova – un prim model de antreprenoriat social

Astăzi, 24 martie 2016, a fost lansat Centrul de instruiri Keystone Moldova. Centrul a fost dezvoltat sub formă de antreprenoriat social, cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova. Profitul obținut din activitățile Centrului de instruiri va fi redirecționat spre susținerea traiului în comunitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale dezinstituționalizate.

“Keystone Moldova este o organizație non-guvernamentală, care susține incluziunea în societate a persoanelor cu dizabilități intelectuale. Organizația sprijină administrațiile publice locale în dezvoltarea serviciilor comunitare de suport familial și de plasament pentru persoane cu dizabilități, precum Echipe mobile, Case comunitare, Locuințe protejate, Plasament familial specializat, Respiro etc. În ultimii trei ani, peste 1500 de persoane cu dizabilități intelectuale și familiile acestora au beneficiat de asemenea servicii. În condițiile austerității bugetelor publice locale, Centrul de instruiri va fi o sursă financiară complementară pentru a asigura un trai calitativ în comunitate persoanelor cu dizabilități intelectuale, precum și o oportunitate pentru schimbarea vieții altor persoane, care în prezent se află în instituții rezidențiale“a menționat Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova.

Centrul de instruiri Keystone Moldova va oferi organizațiilor și persoanelor interesate serviciile necesare în organizarea unor întruniri, instruiri, forum-uri, conferințe etc. Amplasat într-un edificiu nou, pe str. Albișoara 42/1 (intersecție cu bd. Grigore Vieru), Centrul dispune de o sală de instruiri modernă, accesibilă persoanelor cu dizabilități fizice, cu multiple posibilități de amenajare a spațiului, echipată cu utilaj și echipament video/audio de ultimă generație, având posibilități de traducere simultană și cabine adaptate pentru traducători.

Prin menirea sa socială, Centrul de instruiri Keystone Moldova oferă posibilitate viitorilor clienți să contribuie direct la schimbarea vieții persoanelor cu dizabilități intelectuale și a familiilor acestora.