Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

A fost lansat proiectul „Chișinău – accesibil pentru toți”

Organizațiile societății civile și grupuri de cetățeni vor participa la renovarea orașului, urmărind în mod special accesibilizarea pentru toți cetățenii a spațiilor publice aflate în construcție sau reconstrucție. Activitatea are loc în cadrul proiectului „Chișinău – accesibil pentru toți”. Proiectul este implementat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități (CAJPD), în parteneriat cu Asociația Motivație din Moldova, Centrul Media pentru Tineri și grupul de părinți ”Ask a Mom”. Proiectul va fi implementat în perioada iunie 2017 – mai 2018, cu un buget de peste 37 000 dolari SUA. Activitățile sunt realizate cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare și co-finanțate de IM Swedish Development Partner.

Lipsa accesibilității spațiului public este o problemă care afectează în primul rând persoanele cu dizabilități, părinții cu copii în cărucioare, persoanele în etate etc. În cadrul Misiunii de monitorizare în Republica Moldova din Septembrie 2015, Raportorul Special ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Catalina Devandas-Aguilar, fiind și utilizatoare de scaun rulant, a menționat: „Chișinău este aproape în întregime inaccesibil pentru utilizatorii de scaun rulant, în cazul în care cele mai multe trotuare, clădiri oficiale și alte locuri publice, nu dispun de mijloace minime de accesibilitate, cum ar fi rampele”.

Echipa proiectului „Chișinău – accesibil pentru toți” și-a propus să sporească participarea cetățenilor și să responsabilizeze autoritățile privind respectarea cerințelor „design-ului universal” la amenajarea spațiului public în mun. Chișinău: străzi, trotuare, căi pietonale, borduri, parcări, clădiri publice. ”Designul universal” presupune crearea produselor, programelor, serviciilor, proiectarea spațiului public și mediului arhitectural, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, în cea mai mare măsură posibilă, fără a se recurge la o adaptare sau de o proiectare specializată” (Art. 2 din Legea nr.60/30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități).

În cadrul proiectului sunt prevăzute mai multe activități ce urmăresc mobilizarea și informarea comunității în ce privește accesibilitatea spațiului public; implicarea cetățenilor din mun. Chișinău la monitorizarea lucrărilor; responsabilizarea autorităților publice, prin utilizarea mecanismelor juridice pentru punere în aplicare a legislației referitoare la accesibilitate.

Vitalie Meșter, directorul executiv al CAJPD, a menționat: „Ne propunem să monitorizăm respectarea normelor și standardelor de accesibilitate în cazul a cel puțin 10 obiecte din mun. Chișinău aflate în proces de construcție sau reconstrucție: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. V. Alecsandri, str. C. Negruzzi, precum și clădiri publice importante. În activități vor fi implicate persoane cu dizabilități, părinți cu copii în cărucior, persoane în etate și alte grupuri interesate de cetățeni. Sperăm să avem un oraș mai accesibil și mai asemănător unui oraș european modern. Împreună putem aduce o schimbare în jurul nostru și pentru copiii noștri”.

Printre rezultatele așteptate ale proiectului se numără: constituirea unor consilii consultative privind accesibilitatea spațiului public în cadrul Primăriei Chișinău, respectarea principiilor ”design-ului universal” la construcția/reconstrucția obiectelor spațiului public, îmbunătățirea practicilor și cadrului regulator.