Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen limită extins: Concurs pentru selectarea unui consultant internațional, care va coordona un grup de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare ale Poliției

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs de selectare a unui expert-consultant internațional care va coordona un grup de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare ale Poliției pentru reținerea /arestul polițienesc cu accent pe respectarea drepturilor omului la această etapă procesuală.

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 mai 2017, ora 16:00

Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară. Ofertele tehnică şi financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate, sau prin poșta electronică; în acest caz vor fi transmise două e-mail-uri diferite, cu mențiunile aferente.

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi, anexate mai jos.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32, sau prin e-mail la adresa vmunteanu@soros.md, în conformitate cu instrucţiunile pentru ofertanţi.

Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 30 mai 2017, ora 10:00, la sediul Fundaţiei.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel: (+373 22) 270031; fax: (+373 22) 270507, sau prin e-mail: Victor Munteanu, Director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului (vmunteanu@soros.md); Victor Rotari, coordonator de program (vrotari@soros.md); tel: (+373 22) 270031; fax: (+373 22) 270507

Termeni de referință

Instrucțiuni pentru ofertanți