Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru selectarea unei echipe de experți-formatori/organizație din România pentru livrarea unui modul de instruire în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului la etapa reținerii/detenției de către poliție

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs deschis pentru selectarea unei echipe de experți-formatori/organizație din România, pentru livrarea unui modul de instruire în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului la etapa reținerii/detenției de către poliție.

Prezenta achiziţie este desfăşurată în cadrul proiectului „Reducerea și prevenirea abuzurilor din partea poliției la etapa prejudiciară a procesului penal”, implementat de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al FSM, în perioada 2015-2017.

Informații detaliate referitor la condițiile de participare sunt disponibile în termenii de referință, anexați mai jos.

Modalitatea de participare la concurs

Dosarul de participare va include:

  • Conceptul succint al programului de instruire (activități, metode, tehnici şi alte elemente privind procesul de instruire; agenda preliminară).
  • CV-ul candidatului sau Profilul organizaţiei şi CV-urile experţilor.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Despre rezultatele concursului vor fi anunțați doar cei selectați.

Dosarul poate fi expediat prin e-mail la adresa vmunteanu@soros.md, până în data de 3 iulie 2017, ora locală 11:00, cu mențiunea „Modul de instruire pentru societatea civilă”.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel: (+373 22) 270031; fax: (+373 22) 270507, sau prin e-mail: Victor Munteanu, Director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului (vmunteanu@soros.md); Marina Cogălniceanu, coordonatoare (mcogalniceanu@soros.md).

Termenii de Referință