Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru contractarea serviciilor de traducere scrisă, din limba engleză în română

Pe parcursul anului 2017, Departamentul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova implementează proiectul operațional „Revizuirea cadrului normativ național privind respectarea drepturilor persoanei, la etapa reținerii”. Pentru implementarea proiectului, Programul necesită servicii de traducere din limba engleză în limba română a unor acte cu caracter juridic, specific activității polițienești.

Descrierea lucrării Traducerea din limba engleză în: Detalii tehnice despre lucrare Persoana de contact
Regulamente de activitate internă a organelor de ordine publică Limba română

Volumul de lucru va fi calculat la standardul de 1,800 caractere cu spațiu,

Volum estimativ 150 - 500 pagini

Termenul de executare - aprilie-septembrie 2017

 

Victor Rotari

Coordonator de program

Tel. 022-27-00-31

vrotari@soros.md

Cerinţe de calificare:

  • Cunoaşterea avansată a limbii române, engleze – ortografie, stilistică, morfologie
  • Experienţă de traducere
  • Cunoaşterea terminologiei juridice
    Notă: Prezentarea unui Certificat recunoscut internaţional vizând cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj

Dosarele de participare la concurs vor include:

  • CV-ul cu referinţe la lucrările/traducerile relevante anterioare
  • Prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverinţelor care certifică informaţiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau TIF/JPG dacă există.
  • Oferta financiară (care va include preţul net per pagină, unde pagina convenţională are pentru 1,800 caractere cu spaţiu)
  • Traducerea mostrei de text anexată mai jos

Plata va fi efectuată în baza actului de predare-primire a serviciilor prestate, în baza volumului real tradus (se va lua în consideraţie numărul total de caractere în limba română), în urma verificării materialului de către Fundaţie.

Persoanele interesate vor prezenta dosarul până la 21 martie, ora 10.00, prin poşta electronică, cu subiectul „Concurs traducător”, la persoanele de contact menţionate în tabelul de mai sus.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Fundaţia îşi rezervă dreptul să verifice calitatea traducerii şi să revadă suma finală a contractului în cazul necorespunderii cu textul original sau discordanţei dintre calitatea mostrei de traducere şi cea a textului tradus.

Mostră pentru traducere