Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unei persoane/companii care prestează servicii de traducere din limba italiană în limba rusă (și invers)

Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova solicită oferte pentru selectarea unui prestator de servicii (companie sau persoană fizică), care prestează servicii de traducere consecutivă din limba italiană în limba rusă (și invers), în cadrul unei vizite de studiu ce se va desfășura în orașul Bolzano, regiunea Tyrolul de Sud (Italia), în perioada de 17-22 septembrie 2017.

Vizita de studiu la instituțiile și organizațiile locale va avea loc în cadrul proiectului “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”, care are drept scop fortificarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național.

Echipa de lucru, formată din 7 persoane, va avea nevoie de serviciile unui traducător pentru zilele 18-22 septembrie.

Oferta va include:

  1. CV-ul ofertantului cu referinţe la lucrările/traducerile relevante anterioare;
  2. Prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverinţelor care certifică informaţiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau TIF/JPG dacă există.
  3. Costul brut al serviciilor pe zi (se va aplica cu TVA la cota 0%)*;
  4. Alte costuri privind deplasarea în străinătate, cum ar fi cazarea și alimentarea.(se va indica o sumă per zi). Costurile de transport internațional vor fi acoperite de către Fundația Soros-Moldova.

Notă: Oferta trebuie să includă suma brută a serviciului prestat cu toate impozitele aferente.
*Notă: În cadrul proiectului se aplică cota 0% TVA în conformitate cu HG Nr 246 din 8 aprilie 2010, Anexa nr. 2.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 13 iulie 2017, ora 13:00.

Companiile interesate vor prezenta dosarul prin poşta electronică, cu subiectul „Cerere de oferte traducător”, la adresa: amusteata@soros.md. De asemenea, ofertele pot fi expediate şi la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

Pentru informații suplimentare, tel: 270031, 270232, 274480; mob: 069064277, Alexandru Musteaţa, Director de Proiect, e-mail: amusteata@soros.md; Asistentă de Proiect, Cristina Vîrlan, e-mail: cvirlan@soros.md