Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi de cercetare pentru elaborarea studiilor de politici

Fundația Soros-Moldova anunță un concurs de granturi individuale de cercetare pentru elaborarea unor analize de politici publice. Acest concurs este lansat în cadrul proiectului operațional „Policy Fellowship Initiative”, implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova în cadrul inițiativei regionale ”Action research, effective writing, visualization and advocacy”, implementată cu suportul Programului Eurasia al Open Society Foundations.

Scopul proiectului este să susțină consolidarea capacităților comunității de cercetători de a influența procesele de elaborare a politicilor publice, dar și de a încuraja cooperarea proactivă dintre cercetători, organizațiile societății civile și decidenți, pentru a spori calitatea cercetărilor și a documentelor de politici bazate pe date. Proiectul are drept obiective de a motiva tinerii cercetătorii să se implice în efectuarea studiilor de politici; de a ajuta cercetătorii să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile practice privind elaborarea cercetărilor, colectare și analiză a datelor, aplicarea metodelor cantitative și calitative în procesul de cercetare, analiza datelor statistice, precum și realizarea documentelor de politici; de a încuraja cercetătorii să se implice în promovarea propunerilor de politici.

În cadrul acestui grant de cercetare, participanții selectați vor beneficia de un curs intensiv dedicat colectării și analizei datelor, efectuarea studiilor comparative, elaborare de politici, advocacy, care va avea loc în luna iunie 2017, la Universitatea Central Europeană, Budapesta.

Cercetătorii selectați vor primi o bursă unică de 2500 USD. Bursa va fi oferită pentru o perioadă de 5 luni (aprilie-septembrie 2017), timp în care cercetătorii selectați vor elabora un studiu de politici, vor participa la instruirile organizate în cadrul proiectului și vor prezenta public rezultatele cercetării.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 16 martie 2017, ora 16.00. Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse.

Criteriile de eligibilitate și condițiile detaliate pentru a participa în cadrul concursului, pot fi găsite la Rubrica Oportunități de finanțare.