Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru selectarea unui expert/trainer internațional în comunicare

Programul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova (FSM), în colaborare cu Cancelaria de Stat, este în căutarea unui expert/trainer internațional în comunicare pentru elaborarea și realizarea a două training-uri, care vor avea scopul să consolideze capacitățile profesionale ale comunicatorilor din cadrul Guvernului Republicii Moldova.

Tematica training-urilor:

 1. Organizarea campaniilor de informare
 2. Planificarea și desfășurarea evenimentelor publice

I. Realizarea training-ului “Organizarea campaniilor de informare” are drept obiectiv  dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale instituţiilor guvernamentale din Republica Moldova, prin studierea materialelor teoretice şi modelarea situaţiilor practice, în vederea sporirii eficienţei activităţii de comunicare și întăririi capacităţii de organizare a campaniilor de informare/sensibilizare a populaţiei privind obiectivele şi politicile realizate de instituţiile guvernamentale ale Republicii Moldova.

Sarcina de bază este elaborarea agendei și realizarea instruirii comunicatorilor Guvernului RM, care va reflecta necesităţile de instruire în următoarele aspecte teoretice și practice:

 1. Etapele campaniei de comunicare
 2. Instrumente şi mecanisme de informare
 3. Implicarea partenerilor, guvernare participativă
 4. Exemple de campanii, bune practici
 5. Exerciţiu practic: Elaborarea conceptului unei campanii de informare

Seminarul va fi organizat în perioada 12-13 septembrie, 2014, în Republica Moldova, în apropierea mun. Chișinău (Vadul lui Vodă) (Pentru detalii suplimentare, vedeți Anexa 1)

II. Training-ul “Planificarea și desfășurarea evenimentelor publice” este îndreptat spre dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale instituţiilor guvernamentale din Republica Moldova, prin studierea materialelor teoretice şi modelarea situaţiilor practice în vederea sporirii eficienţei activităţii de comunicare și întăririi capacităţii de planificare şi mediatizare a activităţii instituţiilor guvernamentale ale Republicii Moldova.

Sarcina de bază este elaborarea agendei și realizarea instruirii comunicatorilor Guvernului RM, care va reflecta necesităţile de instruire în următoarele aspecte teoretice și practice:

 1. Planificarea agendei publice a demnitarului de stat/organizarea evenimentelor publice
 2. Scrierea discursului public, elaborarea punctelor de reper pentru apariţii media/interviuri
 3. Gestionarea evenimentului, aspecte logistice
 4. Analiza efectelor, monitorizarea mass-media
 5. Exerciţiu practic: Elaborarea unui discurs public/ Elaborarea unui Plan al evenimentelor publice.

Seminarul va fi organizat în perioada 10-11 octombrie, 2014, în Republica Moldova, în apropierea mun. Chișinău (Vadul lui Vodă) (Pentru detalii suplimentare, vedeți Anexa 2)

Cerinţe de calificare:

 • Cel puţin 5 ani de experienţă de consultanţă și instruire în domeniul comunicării la nivel internaţional
 • Experienţă de muncă în ţările în tranziţie sau în curs de dezvoltare
 • Experienţă în ţinerea cursurilor de instruire la tema campaniilor de informare
 • Experienţă de colaborarea cu instituţii guvernamentale
 • Aptitudini bune de gestionare a trainingurilor în proiecte similare
 • Cunoașterea limbii române

Aspecte organizatorice:

 • La fiecare training vor participa cca 40 de persoane responsabile pentru comunicare din cadrul Guvernului Republicii Moldova
 • Contractul va fi semnat dintre aplicantul selectat și Fundația Soros-Moldova. Agenda seminarului, materiale de suport vor fi coordonate atât cu FSM, cât ți cu reprezentantul Cancelariei de Stat a RM
 • Cheltuielile de cazarea la Vadul lui Vodî, pe perioada training-ului vor fi asigurate de către FSM.

Oferta va include:

 1. CV-ul
 2. Ofertă financiară pentru prestarea serviciului menționat (care va include onorariul solicitat și alte cheltuieli aferente)
 3. Un concept succint al cursului + agenda preliminară
 4. Aplicanții pot participa la concurs cu o ofertă ce va include serviciile Expertului/Trainer-ului pentru un singur training sau pentru ambele

În cazul în care sunteți disponibil/ă să răspundeți solicitării noastre, Vă rugăm respectuos să ne prezentați oferta până la data de 25 iulie 2014, la adresa de e-mail: eharabara@soros.md și amusteata@soros.md 

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Fundaţia Soros-Moldova, persoane de contact: Eugen Harabara, Alexandru Musteață, tel.: (022) 27-00-31, 27-02-32, Fax.27-05-07