Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Experții recomandă Uniunii Europene să supravegheze mai strict asistența tehnică și financiară oferită Republicii Moldova

Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova determină necesitatea reformelor interne menite să consolideze și să eficientizeze instituțiile democratice și statul de drept. Agenda de Asociere facilitează implementarea Acordului de Asociere. În acest sens, societatea civilă și comunitatea de experți sunt un partener inestimabil. Proiectul regional de advocacy, „Implementarea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană – Georgia, Moldova și Ucraina”, oferă o contribuție importantă pentru dezbaterile pe marginea polticilor publice din Republica Moldova.

Cele șase analize de politici, elaborate de experți naționali, explică starea de lucruri în cadrul câtorva domenii cheie, precum anti-corupția, finanțarea partidelor politice, responsabilitatea sistemului judiciar, sectorul bancar și mass-media. Problemele identificate de experți și recomandările acestora nu trebuie doar să contribuie la dezbaterile publice, ci și să ajute decidenții din Moldova și Europa să avanseze obiectivele Agendei de Asociere în domeniile respective.

Corupția este cauza principală a crizelor politice și socio-economice din Moldova, împiedică redresarea economică și paralizează potențialul de dezvoltare a țării. Corupția politică la nivel înalt nu doar subminează încrederea populației în instituțiile naționale, dar pune sub semnul întrebării și calea europeană a Moldovei. O abordare comprehensivă pentru combaterea corupției la nivel înalt trebuie să pună în discuție lipsa de transparență a finanțării partidelor, îmbunătățirea mecanismului de reglementare și supraveghere a integrității funcționarilor publici, precum și sporirea independenței și responsabilității actorilor din justiție. Este importantă organizarea concursurilor transparente și asigurarea desemnării pe bază de merit a conducătorilor/conducerii instituțiilor care implementează politici anti-corupție și de integritate, precum și în cazul alegerii judecătorilor și procurorilor. O altă prioritate reprezintă asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii, precum și implementarea completă a reformei procuraturii.

Totuși, e dificilă realizarea acestor recomandări atât timp cât partidele politice rămân dependente de câțiva donatori, interesați în perpetuarea status-quo-ului. Prin urmare, sporirea transparenței finanțării partidelor politice și responsabilizarea candidaților aleși reprezintă elemente esențiale în combaterea corupției și promovarea statului de drept. Plafonarea donațiilor anuale pentru partidele politice, astfel încât persoanele fizice să poată dona nu mai mult de 4-5 salarii medii, iar persoanele juridice în jur de 20 salarii medii, ar putea atenua dependența partidelor de câțiva donatori bogați. De asemenea, pentru a preveni un nou „scandal de un miliard de dolari”, sunt absolut necesare o supraveghere mai strictă, o investigație internațională credibilă și sancțiuni eficiente pentru fraudă și malpraxis în sectorul bancar.

Rolul mass media este îndeosebi important în monitorizarea implementării Acordului de Asociere. De aceea, ținând cont de creșterea incertitudinii de reglementare și continua consolidare a mass media afiliate politice, presa independentă din Republica Moldova are nevoie de o susținere suplimentară din partea Uniunii Europene.

În concluzie, Uniunea Europeană trebuie să solicite în mod constant autorităților moldovene să asigure o supraveghere mai strictă a asistenței tehnice și financiare primite pentru implementarea reformelor din cadrul Agendei de Asociere. Experții, de asemenea, recomandă reprezentanților UE să monitorizeze cu mare atenție lupta împotriva corupției și să reacționeaze prin canale politice în cazul unor abateri. UE trebuie să specifice condiții stricte și cuantificabile, menite să asigure îndeplinirea angajamentelor asumate de partea moldovenească. Ținând cont de îngrijorările despre faptul că Moldova deraiază de la propriile angajamente, UE este sfătuită să-și sporească susținerea pentru societatea civilă și mass media, deoarece nu e important doar de a responsabiliza Guvernul, ci și de a sprijini valorile europene și de a reabilita calea europeană a Moldovei.

Analizele de politici au fost realizate în cadrul proiectului regional „Monitorizarea progresului în implementarea Acordului de Asociere”, implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, în parteneriat cu Programul Eurasia al Open Society Foundations.