Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Infografic: Evaluarea necesităţilor de abilitare juridică a tinerilor din Republica Moldova

Cu ce probleme juridice se confruntă tinerii din Republica Moldova? Conștientizează ei că au probleme juridice? Știu tinerii să facă o diferență între martor și agresor? La cine apelează după ajutor?

Fundația Soros-Moldova și-a propus să afle răspunsurile la aceste întrebări și să determine necesităţile de abilitare juridică a tinerilor în dificultate, cu intenția de a contribui la adaptarea răspunsurilor sistemului de asistență juridică garantată de stat la aceste nevoi.

Astfel, aplicând o metodologie complexă, a fost realizat studiul socio-juridic “Evaluarea necesităţilor de abilitare juridică a tinerilor în dificultate”. Studiul cuprinde o analiză a problemelor de natură juridică întâlnite de tineri cu vârsta cuprinsă între 14-23 de ani, dar și cei aflați în dificultate, a capacităților lor individuale de soluționare și a susținerii obținute de ei pentru a-și rezolva problemele de natură juridică. O atenție deosebită este acordată grupurilor cu necesități speciale de abilitare juridică, cum ar fi utilizatorii minori de droguri, lucrători/lucrătoare din domeniul serviciilor sexuale, minorități, alte categorii. În baza constatărilor, sunt formulate recomandări către instituțiile responsabile, privind adoptarea politicilor și crearea mecanismelor de asistență juridică primară și calificată eficiente pentru categoriile sociale vizate în studiu.

Analiza a fost elaborată de către expertul Victor Zaharia, în baza datelor cantitative și calitative măsurate de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului “Parteneriat regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova - Shared Framework on Legal Empowerment”, finanțat de către Fundațiile pentru o Societate Deschisă.