Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Juriul cetățenesc local - pentru o guvernare locală responsabilă

Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG „CONTACT–CAHUL” lansează proiectul „Juriul Cetățenesc Local (JCL) – pentru o guvernare mai responsabilă”. Prin intermediul proiectului, echipa își propune să sporească gradul de participare civică al cetăţenilor din 4 localităţi de la sudul ţării, unde se vor constitui „Jurii Cetăţeneşti Locale”. JCL este un grup de cetăţeni activi, unit în jurul unei cauze şi necesităţi comune, ce urmează a fi soluţionată prin iniţiative comunitare şi acţiuni de advocacy. Proiectul este implementat cu susținerea financiară a Departamentului Buna Guvernare din cadrul Fundaţiei Soros-Moldova.

Strategia de implementare a proiectului rezultă din metodologia procesului de organizare comunitară, proces constituit din trei etape: ascultare, cercetare şi acțiune. În prima fază a proiectului, organizatorii comunitari vor „asculta” problemele și preocupările cetăţenilor prin interviuri „door-to-door”. În etapa următoare, Juriile Cetăţeneşti Locale constituite vor ajuta cetățenii să găsească soluții potențiale și să identifice factorii de decizie responsabili de rezolvarea problemelor existente. În a treia etapă, grupurile de cetăţeni se vor implica în rezolvarea problemelor identificate.
În urma activităţilor realizate, Juriile Cetăţeneşti Locale, cu suportul organizatorilor comunitari, vor învăţa cum să se implice în procesul decizional local, cum şi când pot influenţa deciziile; vor identifica probleme comunitare majore, iar prin intermediul acţiunilor de advocacy vor contribui la soluţionarea lor.

Util pentru cetăţeni va fi şi schimbul de experienţă reciproc, cunoaşterea experienţei cetăţenilor din România pe acest domeniu, a mecanismelor de interacţiune cu mass-media, dar şi recomandările experților de la Centrul de Resurse pentru Participare Publică (Ce-Re) din Bucureşti şi a celor de la Asociaţia Cetăţenilor cu Iniţiativă, din or. Cantemir.

„Prin intermediul proiectului ne propunem să sporim auto-organizarea cetăţenilor pentru o mai bună participare în procesul decizional local, să micşorăm neîncerederea şi apatia populaţiei, dar și să responsabilizăm autorităţile publice şi factorii decizionali. Ne dorim să îmbunătăţim guvernanţa locală. După 20 ani de lucru cu comunităţile din Moldova, am înțeles că participarea comunitară este una dintre cele mai importante resurse locale, dar valorificată la cote minime. Fiind membri în reţeaua de organizaţii „European Community Organizing Network”, dispunem de o experienţă bogată, pe care vrem să o valorificăm împreună cu partenerii noştri în comunităţile din sudul ţării”, a menţionat Silvia Strelciuc, director executiv, Centrul CONTACT-Cahul.

Proiectul se lansează prin desfăşurarea trainingului (ToT) în organizare comunitară, care va avea loc în perioada 29 iunie - 1 iulie 2017, la Cahul. Instruirea va fi facilitată de experţi internaţionali şi naţionali.