Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Lista candidaților selectați în cadrul Concursului de burse individuale de cercetare în domeniul politicilor educaționale

Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă a anunțat în luna noiembrie Concursul de burse individuale de cercetare în domeniul politicilor educaționale. În urma dosarelor primite și a interviurilor, au fost selectate următoarele persoane:

Ana Vivdici Inspectoratul Școlar Național
Daniela Terzi-Barbăroșie Centrul psihologic SINESIS din Chișinău
Rima Bezede Centrul Educațional Pro Didactica
Natalia Vlădicescu Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA

Rezultatele concursului au fost aprobate de Juriul Programului Buna Guvernare.

Mulțumim tuturor celor care au participat la acest concurs.