Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Lista persoanelor selectate în cadrul Concursului de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale

Cea de-a doua etapă a concursului a constat în evaluarea planului studiului propus de fiecare dintre candidați de către eventualii tutori, care urmează a fi identificați până la sfârșitul acestui an.

Numele persoanelor selectate sunt menționate în tabelul de mai jos:

Nr Numele solicitantului Afilierea
1 Cabac Eugeniu  Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, conferențiar
2 Chistruga-Sinchevici Inga  AȘM, Centrul de Cercetări Demografice, cercetător șt.; USM, Departamentul Sociologie
3 Cristei Aliona  Institutul de Politici Publice, cercetător junior
4 Duca Diana Inspectoratul Național Școlar; Liceul Teoretic profil tehnologic din Chișinău
5 Negară Corina  Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Dr. ped., conf., Catedra Matematică/Informatică
6 Velicova Tatiana Universitatea de Stat din Comrat, Dr. ped., conf. univ., Catedra Tehnologii informaționale, matematică şi fizică
7 Verdeș Tatiana  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Dr.fil., șef Catedră Științe ale Comunicării
8 Vlădicescu Natalia  Compania Sociologică CBS-AXA, Manager Departament Cercetări Calitative

Informație actualizată la 1 februarie, 2017, în urma ședinței Juriului Programului Buna Guvernare din luna ianuarie, 2017.

LISTA beneficiarilor de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale
Perioada de implementare: februarie-iunie 2017

Nr. Numele beneficiarului Afilierea Tema studiului
1 Cabac Eugeniu Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, conf. univ.  Corelarea problemelor din manualul școlar de matematică cu tendințele internaționale în domeniul matematicii în baza evaluărilor internaționale 
2 Chistruga-Sinchevici Inga   AȘM, Centrul de Cercetări Demografice, cerc. șt. Analiza practicilor educaționale, mediului școlar și performanțelor școlare ale elevilor din Republica Moldova
3 Cristei Aliona   Institutul de Politici Publice, cercetător junior Diferenţe de gen în atingerea performanţelor şcolare ale elevilor din Moldova
4 Velicova Tatiana   Universitatea de Stat din Comrat, conf. univ. Catedra Tehnologii informaționale, matematică şi fizică  Analiza rezultatelor elevilor PISA -2015, care studiază în școlile alolingve din Republicii Moldova
5 Verdeș Tatiana   Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, șef Catedră Științe ale Comunicării Cultura lecturii evaluată de PISA în raport cu competențele lectorale formate/dezvoltate prin Limba și literatura română ca disciplină școlară