Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Procesul de reținere a persoanei diferă de la un inspectorat la altul, raport

Clinica Juridică Universitară a făcut public Raportul privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în cadrul inspectoratelor de poliție din nordul Moldovei. Lansarea a avut loc în cadrul unei ședințe care a întrunit reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General Poliție, Inspectoratelor de Poliție din nordul țării, Oficiul Avocatului Poporului, reprezentanți ai sectorului nonguvernamental din domeniul drepturilor omului, sfera academică și comunitatea donatorilor.

Raportul prezentat este rezultatul unui exercițiu comun cu MAI/IGP și societatea civilă în încercarea acestora de a crește cultura monitorizării respectării drepturilor persoanelor supuse reținerii/arestului și celor aflate în custodia poliției.

Autorii raportului și-au propus să înțeleagă situația curentă a respectării drepturilor persoanelor reținute în inspectoratele de poliție din nordul țării și să reflecte lacunele în procesul de reținere/arest polițienesc. Informațiile au fost colectate în procesul de monitorizare pe o perioadă de 5 luni consecutive ale anului 2017, în 4 inspectorate de poliție din nordul țării.

În urma monitorizărilor, s-a constatat că procesul de reținere a persoanei, începând cu faza reținerii de facto, conducerii persoanei în IP și realizarea acțiunilor procesuale de reținere prezintă unele diferențe de la un inspectorat de poliție la altul. Aceste diferențe sunt bazate pe „reguli locale”, „moștenite de la colegi”, care sunt învățate în procesul de activitate a colaboratorilor din inspectoratele de poliție și preluate de la colegi.

Unele dintre diferențe (de ex., aplicarea cătușelor la momentul escortării persoanei reținute sau/și informarea despre dreptul la tăcere) sunt bazate pe interpretări diferite, uneori eronate ale legislației. Cu toate acestea, în niciunul dintre cazurile observate, cătușele nu au fost utilizate la copii și femei.

Raportul inserează și câteva recomandări preluate și formulate din solicitările colaboratorilor de poliție cu care au interacționat monitorii.

„Monitorizarea independentă a poliției, în special a locurilor de detenție provizorie din subordinea IGP și procedeelor de arest este un exercițiu dificil, fără nici un fel de istoric și practici prestabilite. Pentru prima dată o organizație neguvernamentală a avut acces în IP-uri și s-a documentat din primă sursă. Putem spune cu certitudine că ambele părți au avut de învățat multe din această interacțiune”, a menționat Olesea TABARCEA, coordonatorul proiectului Clinicii Juridice Universitare.

La rândul său, Victor MUNTEANU, directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova, a precizat următoarele: „Cultura și practica monitorizării lipsește în ambele tabere. Organizația neguvernamentală și monitorii care realizează monitorizarea au nevoie de acces liber în cadrul IP, iar poliția trebuie să evite mimarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aranjarea situațiilor cu scopul de a susține astfel testul monitorizării, cu orice preț. Un lucru rămâne cert: procedura penală și procedurile de operare ale poliției la etapa reținerii coabitează cu practici nescrise și cutumiare, cumva într-un mod forțat și în detrimentul drepturilor celor care vin în contact cu poliția. Această situație are un potențial exploziv, trebuie discutată, analizată, recunoscută și, într-un final, depășită”.

Raportul este rezultatul activității de observare a acțiunilor de arest/reținere realizate în cadrul proiectului „Monitorizarea respectării drepturilor omului în procesul de reținere în 3 inspectorate de poliție din nordul Republicii Moldova”, susținut financiar de către Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundația Soros-Moldova.