Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Democrația nu e un sport cu spectatori

Fundația Soros-Moldova a susținut în ultimele decenii dezvoltarea unei democrații stabile și tolerante în Republica Moldova. O democrație în care guvernele răspund de propriile acțiuni și decizii în fața cetățenilor. Astăzi, când urmărim întețirea provocărilor față de principiile unei societăți deschise, este important să conștientizăm esența democrației – ideea de egalitate și libertate. Democrația ne oferă demnitate, siguranța că avem o voce egală în a cere guvernelor să fie responsabile.

În această relație, societatea civilă joacă un rol principal. Prin termenul de „societate civilă”, mă refer la toate instituțiile independente de stat, precum organizațiile neguvernamentale, instituțiile de presă independente, think-tank-uri, mediul academic sau grupurile informale ce se organizează prin intermediul rețelelor sociale. Aceste grupuri reprezintă liantul care conectează cetățenii la activitatea autorităților publice, pentru a munci împreună pentru binele comun. Societatea civilă trebuie să acționeze ca un gardian al integrității și avocat pentru persoanele marginalizate și sub-reprezentate. Parte din definiția cuvântului „civil” presupune toleranță, pluralism și diversitate.

Unul dintre rolurile de bază ale actorilor societății civile este să monitorizeze modul în care demnitarii publici își folosesc puterile. Ei sunt cei care dau alarma privind orice abuz de putere. Transparența și responsabilizarea instituțiilor publice au stat la baza inițiativelor susținute de Programul Buna Guvernare – fie pentru a monitoriza elaborarea bugetului public, fie pentru a scoate la iveală interesele ascunse ale funcționarilor prin investigații jurnalistice.

O altă funcție importantă a societății civile este de a împuternici vocile celor din grupurile social-vulnerabile. Asta am urmărit în cadrul proiectelor Programelor Egalitate și Participare Civică și Sănătate Publică, unde am susținut persoanele stigmatizate și discriminate de societate – fie că au fost persoane cu dizabilități sau cei care se confruntă cu boli amenințătoare de viață.

Un alt mod prin care societatea civilă poate consolida democrația este să livreze cunoștințe și experiență pentru a formula politici și strategii viabile de reformare. În acest sens, Programul de Drept a avansat semnificativ în domeniul implementării mecanismelor de asigurare a drepturilor persoanelor reținute de către poliție. De asemenea, Programul Sănătate Publică a oferit asistență în privința dezvoltării cadrului legislativ și normativ întru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Un stat democratic nu se poate dezvolta cu cetățeni dezinformați și manipulați. Astfel, pe parcursul anului 2016, activitățile Programului Mass-media au fost orientate către fortificarea unei bresle jurnalistice independente și pluraliste.

Esența muncii noastre la Fundația Soros-Moldova constă în promovarea valorilor fundamentale și universale – drepturi egale pentru fiecare om, participare civică, demnitate și respect pentru statul de drept. Democrația nu e un sport cu spectatori, iar pentru a trăi într-o societate dinamică și tolerantă, aceste valori ar trebui să ne activeze pe fiecare dintre noi – funcționar public, simplu cetățean sau primar, activist civic, elev sau profesor, medic sau jurnalist.

Realizările descrise în paginile Raportului de activitate pentru anul 2016 se datorează viziunii strategice și încrederii pe care o au în democrație echipa Fundației Soros-Moldova, membrii organelor decizionale și organizațiile partenere.

Victor URSU,

directorul executiv al Fundației Soros-Moldova