Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

A fost lansată Scrisoarea de Drepturi pentru persoanele reținute de către organele de poliție

Reținerea este adesea prima și unica experiență de interacțiune directă cu sistemul de justiție penală. Persoana reținută trebuie să se bucure de prezumția nevinovăției și de totalitatea drepturilor garantate de lege în perioada aflării în custodia Poliției. Extrasul din Codul de Procedură Penală, care se înmânează în prezent, nu echivalează însă cu informarea reală despre drepturi și nu este suficient. În acest sens, Fundația Soros-Moldova, în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, lansează Scrisoarea de drepturi, ce va fi înmânată fiecărei persoane în momentul reținerii.

Scrisoarea de drepturi este un instrument destinat informării persoanelor reținute despre drepturile garantate de lege în perioada aflării în custodia Poliției, și anume: dreptul la asistență din partea unui avocat, dreptul la informare privind motivele reținerii, dreptul de a păstra tăcerea, dreptul de a avea acces la documente referitoare la reținere persoanei, dreptul de a contacta telefonic rudele sau alte persoane, dreptul la asistență medicală, dreptul la interpretare și traducere, și nu în ultimul rând informații despre durata maximă a privării de libertate.

Conținutul scrisorii a fost elaborat într-un limbaj accesibil și tradus în 10 limbi de circulație sporită pe teritoriul țării (rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, turcă, engleză, franceză, arabă, italiană, germană). Documentul a fost tipărit în 125 de mii de exemplare, care vor fi repartizate în toată țara. Conform ordinului Ministrului Afacerilor Interne al Republicii Moldova nr. 284 din 19.09.2016, scrisoarea de drepturi va fi înmânată la momentul reținerii de facto, după caz, la momentul reținerii de drept, fiecărei persoane reținute de Poliție.

„Scrisoarea de drepturi pe care o lansăm astăzi e benefică nu doar pentru persoanele reținute, dar și pentru întreg sistemul de justiție penală. Cele opt drepturi fundamentale menționate devin automat obligațiuni pentru reprezentanții poliției. Cu siguranță, prin utilizarea practică a acestei scrisori vom evita eventuale interpretări și conflicte în momentul reținerii”, a menționat Ministrul Afacerilor de Interne al RM, Alexandru Jizdan, despre importanța scrisorii de drepturi.

La rândul său, Victor Munteanu, directorul Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova, a precizat: „Este extrem de important să înțelegem că pentru mii de oameni, reținerea, chiar și pentru câteva ore, este unica experiență în viață de interacțiune cu poliția, și implicit cu sistemul de justiție penală sau contravențională a țării. Este momentul cel mai sensibil al întregului proces. Este momentul în care omul este cel mai vulnerabil și dezorientat, chiar dacă nu are nicio calitate procesuală, și se bucură de prezumția nevinovăției. Dacă mai punem că persoana s-ar putea să nu înțeleagă limba în care se vorbește cu el și în care se întocmesc documentele, atunci această scrisoare de drepturi este un pas hotărâtor spre umanizarea justiției penale și spre îmbunătățirii imaginii poliției”.

Necesitatea implementării scrisorii de drepturi a fost constatată de autorii studiului Reținerea persoanei de către Poliție, elaborat cu susținerea Programului de Drept al FSM, în cadrul inițiativei regionale a Rețelei Reformatorilor de Asistență Juridică (LARN), realizată concomitent în Georgia, Ucraina și Moldova.

Scrisoarea de drepturi lansată astăzi este adaptarea modelului orientativ de Notă privind drepturile, anexă la Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. Ajustarea la rigorile procedurii penale a RM a fost efectuată de membrii Grupului de Experți al Proiectului Garanții procesuale la etapa urmăririi penale, implementat de Programul de Drept al FSM și IGP. Modelul final al scrisorii a fost propus odată cu publicarea îndrumarului pentru practicieni Reținerea în procesul penal.

În conformitate cu ordinul Ministrului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Scrisoarea de drepturi urmează a fi distribuită Inspectoratelor de Poliție, Poliției de Frontieră și Biroului de Migrație și Azil.

Această activitate este desfășurată în cadrul proiectului Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal, implementat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova, Ministerul Afacerilor Interne al RM și Inspectoratul General al Poliției, conform Acordului de colaborare din 24 martie 2016.