Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a participanților pentru Atelierul de Politici Educaționale

FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA
Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă

ANUNȚĂ CONCURSUL

pentru înscrierea doritorilor de a participa la lucrările
Atelierului de Politici Educaționale

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, va organiza în perioada 20-22 octombrie a.c. un Atelier de formare în domeniul politicilor educaționale pentru familiarizarea comunității de experți din Republica Moldova cu experiența disponibilă la nivel internațional la acest capitol. Prioritară va fi creșterea capacității participanților la training de a analiza și interpreta datele PISA – ale Programului Internațional de Evaluare a Elevilor. Cursul de formare va fi oferit de experții Centrului pentru Studiul Democrației din Cluj-Napoca, România.

Prin Atelierul propus intenționăm să oferim cercetătorilor, cadrelor didactice, specialiștilor din domeniu mai multe instrumente eficiente de analiză și interpretare a datelor pentru a dezvolta și îmbunătăți politicile educaționale. Accentul se va pune pe guvernanța educației, luare de decizii în bază de dovezi, abordarea interdisciplinară și intersectorială a problemelor legate de eficacitatea, eficiența și relevanța învățământului general.

Obiectivele generale urmărite prin acest Atelier:

  • a oferi o imagine de ansamblu asupra metodelor de cercetare/colectare a datelor și de analiză;
  • a prezenta și explica caracteristicile specifice unei analize a politicilor educaționale;
  • a examina politici educaționale de succes prin abordarea critică a unor studii de caz relevante;
  • a pune în discuție modalitățile specifice de înțelegere și interpretare a datelor PISA etc.

Grupul țintă:

  • Cercetători, reprezentanți ai sectorului asociativ – ai centrelor de analiză/think-tanks și ONG-urilor active în domeniul educației, ai mediului academic, specialiști din cadrul organelor de specialitate din domeniul învățământului.
  • Prioritate vor avea persoanele care sunt la început de carieră în sistemul educațional sau desfășoară cercetări interdisciplinare în domeniul politicilor educaționale.

Dosarul de aplicare va include:

  • CV-ul solicitantului, cu specificarea experienței în domeniu și a datelor de contact
  • Scrisoare de motivație (max. 2 pag.)
  • Lista publicațiilor (dacă există)

Dosarul de aplicare (formatul DOC) va fi expediat pe adresa de poștă electronică a Directorului Proiectului Educațional, Ana Corețchi – acoretchi@soros.md.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 10 octombrie 2016, ora 10.00.

Rezultatele selectării participanților la atelier vor fi anunțate până-n data de 12 octombrie, pe pagina Fundației www.soros.md. Atelierul va fi organizat în perioada 20-22 octombrie. Pe parcurs va fi asigurat prânzul și pauzele de cafea pentru fiecare zi a training-ului. Participanților din afara Chișinăului, în caz de necesitate, li se va asigura cazarea pe perioada desfășurării atelierului.

Mai multe detalii pot fi solicitate la tel. (022) 27 44 80, prin poșta electronică la adresa acoretchi@soros.md  sau nemijlocit la sediul Fundației.