Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen extins: Program de instruire în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului la etapa reținerii/detenției de către poliție

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundaţiei Soros-Moldova lansează concursul de selectare a participanţilor în cadrul programului de instruire în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului la etapa reținerii/detenției de către poliție. Programul de instruire este destinat activiștilor în domeniul drepturilor omului, reprezentanţilor ONG-urilor și avocaților activi în sectorul neguvernamental, interesați de activitatea poliției și a instituțiilor de aplicare a legii din Republica Moldova.

Programul de instruire va fi livrat de către reprezentantele APADOR-CH din România, Maria-Nicoleta ANDREESCU, director-executiv și avocata Nicoleta-Tatiana POPESCU și, consultantul național, Tudor OSOIANU, avocat, dr. în drept, conf.univ., cercetător la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei.

La finalizarea modulului de instruire, participanţii vor înţelege aspecte ale fenomenului lipsirii de libertate și detenție în custodia Poliției în Republica Moldova; vor cunoaşte modalități de interacțiune cu poliția, metode și tehnici de colectare/procesare a datelor veridice despre reținere/detenția provizorie și vor dezvolta abilități de scriere a rapoartelor în baza acestora, pentru a fi aduse la cunoștința societății, organizațiilor naționale și internaționale în domeniul respectării drepturilor omului.

Sunt invitate să participe persoanele care reprezintă organizaţii neguvernamentale/birouri asociate de avocați și activiști civici în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova, care corespund următoarelor criterii:

  • sunt motivate să participe la toate activitățile programul de formare în integralitatea sa
  • dispun de timp pentru programul de training, inclusiv disponibilitatea pentru a realiza lucrul individual după modulul de instruire
  • organizaţia reprezentată desfăşoară sau planifică să desfăşoare, în cursul anului 2018, activităţi în domeniul promovării drepturilor omului
  • au experienţă în implementarea proiectelor în domeniul promovării drepturilor omului

Toate cheltuieile de organizare a seminarului vor fi asigurate de Fundație, după cum urmează: alimentare pe tot parcursul seminarului; cazare; rambursarea cheltuielilor de transport interurban pentru participanții din raioane, în baza costurilor de la Î.S. ”Gările și Stațiile Auto”; materiale pentru seminar.

Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de înscriere (anexat și mai jos) și să-l transmită prin e-mail până la 29 octombrie a.c., ora 23:59, la următoarea adresă dpodgurschi@soros.md
La subiectul mesajului, indicați: Program de instruire_monitorizare.

Pe parcursul anului 2018, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al FSM intenționează să sprijine proiecte în domeniul monitorizării și promovării respectării drepturilor persoanei reținute și aflate în custodia poliției.

Pentru informaţii suplimentare, contactați: Dumitru Podgurschi, asistent, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al FSM, tel: 022-270031, 022-274480.

 

Formular de înscriere la programul de instruire